Odpowiedzi na zapytania do SIWZ na zakup zamiatarki

Miejski Zarząd Dróg w Tomaszowie Lubelskim informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego znak  Sd 341/01/2010 – na dostawę nowej zamiatarki elewatorowej

w dniu 22-02-2010r wpłynęły zapytania dotyczące wymagań zamawiającego opisujących przedmiot zamówienia.

(więcej…)