Zakup z dostawą do siedziby zamawiającego soli drogowej do zimowego utrzymania dróg gminnych w sezonie zimy 2010/2011 dla Miejskiego Zarządu Dróg w Tomaszowie Lubelskim w ilości 150 ton luzem

„Specyfikacja istotnych warunków zamówienia”  w załączeniu do zaproszenia.

(więcej…)