Zakup z dostawą do siedziby zamawiającego piasku do zimowego utrzymania dróg gminnych w sezonie zimy 2010/2011 dla Miejskiego Zarządu Dróg w Tomaszowie Lubelskim w ilości 500 ton

„Specyfikacja istotnych warunków zamówienia”  w załączeniu do zaproszenia

(więcej…)

Załączniki