Świadczenie usług sprzętowo-transportowych przy zimowym utrzymaniu dróg gminnych gminy miejskiej Tomaszów Lubelski w sezonie zimy 2010/2011, tj:

odśnieżanie dróg administrowanych przez Miejski Zarząd Dróg w Tomaszowie Lubelskim przy użyciu lemieszy zainstalowanych na nośnikach samochodowych wykonawcy – samochód ciężarowy z średnim pługiem lemieszowym (1szt.) oraz ciągnik z pługiem (1szt.).

„Specyfikacja istotnych warunków zamówienia”  w załączeniu do zaproszenia

(więcej…)

Załączniki

Zakup z dostawą cementu do budowy ulicy Tęczowej w Tomaszowie Lubelskim w ilości ogółem: cement portlandzki workowany CEM II/B-M 32,5R–25,20 tony

„Specyfikacja istotnych warunków zamówienia”  w załączeniu do zaproszenia

(więcej…)

Załączniki

Zakup z dostawą piasku do budowy ulicy Tęczowej w Tomaszowie Lubelskim w ilości ogółem : piasek bezklasowy – 768 ton

„Specyfikacja istotnych warunków zamówienia”  w załączeniu do zaproszenia (więcej…)

Załączniki

Zakup z dostawą materiałów do budowy ulicy Tęczowej w Tomaszowie Lubelskim, tj: Beton C8/10 (B10) o konsystencji wilgotnej w ilości 320m3

Kierownik Miejskiego Zarządu Dróg w Tomaszowie Lubelskim, zgodnie z art. 92 ust. 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości powyżej 14 000 EURO, znak Sd 341/16/2010, ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 22-09-2010r. pod pozycją 301094-2010, na: Zakup z dostawą materiałów do budowy ulicy Tęczowej w Tomaszowie Lubelskim, tj: Beton C8/10 (B10) o konsystencji wilgotnej w ilości 320m3, zostały złożone dwie (2) oferty. (więcej…)

Załączniki

Zakup z dostawą materiałów do budowy ulicy Tęczowej w Tomaszowie Lubelskim

Kierownik Miejskiego Zarządu Dróg w Tomaszowie Lubelskim, zgodnie z art. 92 ust.2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zmianami), informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości powyżej 14 000 EURO, znak Sd 341/14/2010, ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 09-09-2010r. pod pozycją 283874-2010, na: Zakup z dostawą materiałów do budowy ulicy Tęczowej w Tomaszowie Lubelskim, tj: (więcej…)

Załączniki