Zakup paliw i olei silnikowych na 2011 rok

Zakup paliw i olei silnikowych na 2011 rok
Numer ogłoszenia w BZP: 384594 – 2010; data zamieszczenia w BZP: 26-11-2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

(więcej…)

Załączniki

Zakup z dostawą kostki i krawężników do przebudowy parkingu przy ulicy Paderewskiego, tj:

  • betonowa kostka brukowa BEHATON gr. 8cm szara w ilości 490m2,
  • betonowa kostka brukowa BEHATON gr. 8cm kolor w ilości 210m2,
  • krawężniki betonowe szare o wymiarach 15x30x100cm w ilości 68mb.

„Specyfikacja istotnych warunków zamówienia”  w załączeniu do zaproszenia.

(więcej…)

Załączniki

Zakup z dostawą cementu do przebudowy parkingu przy ulicy Paderewskiego w Tomaszowie Lubelskim w ilości ogółem : cement portlandzki workowany CEM II/B-M 32,5R – 2,80 tony

„Specyfikacja istotnych warunków zamówienia”  w załączeniu do zaproszenia (więcej…)

Załączniki

Zakup z dostawą piasku przebudowy parkingu przy ulicy Paderewskiego w Tomaszowie Lubelskim w ilości ogółem : piasek bezklasowy – 72 tony

„Specyfikacja istotnych warunków zamówienia”  w załączeniu do zaproszenia

(więcej…)

Załączniki

Zakup z dostawą betonu do przebudowy parkingu przy ulicy Paderewskiego w ilości ogółem: Beton C8/10 (B10) o konsystencji wilgotnej 50m3

„Specyfikacja istotnych warunków zamówienia”  w załączeniu do zaproszenia

(więcej…)

Załączniki