Ogłoszenie o wyborze oferty na zakup paliw i olei silnikowych na 2011 rok

  • Sd 341/20/2010-2                                                                 Tomaszów Lubelski 2010-12-08

 

                                                O G Ł O S Z E N I E

Kierownik Miejskiego Zarządu Dróg w Tomaszowie Lubelskim, zgodnie z art. 92 ust.1 i 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zmianami), informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości powyżej 14 000 EURO, znak Sd 341/20/2010, ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 26-11-2010r. pod pozycją 384594-2010, na zakup paliw i olei silnikowych na 2011 rok, (więcej…)

Akcja Zima

Zima jest jednym z trudniejszych okresów dla zarządcy drogi. W okresie tym wymagane jest zachowanie rozsądnego kompromisu między wymaganiami użytkownika a uzasadnionymi ekonomicznie nakładami zarządcy drogi i wymaganiami ochrony środowiska.

(więcej…)