Zakup z dostawą kostki i krawężników do budowy drogi gminnej – boczna ulicy Kościuszki w Tomaszowie Lubelskim

Sd.271.5.2011           

                                                 Z A P R O S Z E N I E

                                 Miejski Zarząd Dróg w Tomaszowie Lubelskim

                            22-600 Tomaszów Lubelski ul. Piotra Ściegiennego 57

                                               zaprasza do składania ofert

                                   w postępowaniu o wartości do 14 000 EURO

Przedmiot zlecenia: Zakup z dostawą kostki i krawężników do budowy drogi gminnej – boczna ulicy Kościuszki w Tomaszowie Lubelskim, tj:

– betonowa kostka brukowa BEHATON gr. 8cm szara w ilości 460m2,

– krawężniki betonowe szare o wymiarach 15x30x100cm w ilości 252mb. (więcej…)

Załączniki

Zakup z dostawą cementu na potrzeby zadań inwestycyjnych w 2011 roku

Sd.271.4.2011

                                                Z A P R O S Z E N I E

                                Miejski Zarząd Dróg w Tomaszowie Lubelskim

                           22-600 Tomaszów Lubelski ul. Piotra Ściegiennego 57

                                             zaprasza do składania ofert

                                  w postępowaniu o wartości do 14 000 EURO

Przedmiot zlecenia:  zakup z dostawą cementu na potrzeby zadań inwestycyjnych z zakresu budowy dróg i chodników w Tomaszowie Lubelskim w 2011 roku w ilości ogółem: cement portlandzki workowany CEM II/B-M 32,5R – 50,40 tony. (więcej…)

Zakup z dostawą piasku na potrzeby zadań inwestycyjnych w 2011 roku

Sd.271.3.2011

                                              Z A P R O S Z E N I E

                              Miejski Zarząd Dróg w Tomaszowie Lubelskim

                         22-600 Tomaszów Lubelski ul. Piotra Ściegiennego 57

                                          zaprasza do składania ofert

                               w postępowaniu o wartości do 14 000 EURO

Przedmiot zlecenia:  zakup z dostawą piasku na potrzeby zadań inwestycyjnych z zakresu budowy dróg i chodników w Tomaszowie Lubelskim w 2011 roku w ilości ogółem : piasek bezklasowy – 1296 ton. (więcej…)

Zakup z dostawą materiałów do budowy dróg gminnych gminy miejskiej Tomaszów Lubelski-BETON

Sd.271.2.2011

Zakup z dostawą materiałów do budowy dróg gminnych gminy miejskiej Tomaszów Lubelski, tj: Beton C8/10 (B10) o konsystencji wilgotnej w ilości 449m3.
Numer ogłoszenia w BZP: 55490 – 2011; data zamieszczenia w BZP: 28.03.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. (więcej…)

Załączniki

Remonty cząstkowe nawierzchni dróg w 2011 roku

Sd 341/ 01 / 2011

Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni dróg gminnych gminy miejskiej

Tomaszów Lubelski w 2011 roku
Numer ogłoszenia w BZP: 45278 – 2011; data zamieszczenia w BZP: 16.03.2011

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. (więcej…)

Załączniki