Zakup z dostawą materiałów do remontu dróg gminnych gminy miejskiej Tomaszów Lubelski w 2011 roku

Sd.271.9.2011

Zakup z dostawą materiałów do remontu dróg gminnych gminy miejskiej Tomaszów Lubelski w 2011 roku
Numer ogłoszenia w BZP: 135234 – 2011; data zamieszczenia w BZP: 31.05.2011

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. (więcej…)

Załączniki