Zakup z dostawą do siedziby zamawiającego piasku do zimowego utrzymania dróg gminnych w sezonie zimy 2011/2012 dla Miejskiego Zarządu Dróg w Tomaszowie Lubelskim w ilości 550 ton

Sd.271.11.2011 

                                                 Z A P R O S Z E N I E

                                 Miejski Zarząd Dróg w Tomaszowie Lubelskim

                           22-600 Tomaszów Lubelski ul. Piotra Ściegiennego 57

                                              zaprasza do składania ofert

                                  w postępowaniu o wartości do 14 000 EURO

 Przedmiot zlecenia:  Zakup z dostawą do siedziby zamawiającego piasku do zimowego utrzymania dróg gminnych w sezonie zimy 2011/2012 dla Miejskiego Zarządu Dróg w Tomaszowie Lubelskim  w ilości 550 ton. (więcej…)

Załączniki

Zakup z dostawą do siedziby zamawiającego soli drogowej do zimowego utrzymania dróg gminnych w sezonie zimy 2011/2012 dla Miejskiego Zarządu Dróg w Tomaszowie Lubelskim

Sd.271.10.2011

                                                  O G Ł O S Z E N I E

                                   KIEROWNIK MIEJSKIEGO ZARZĄDU DRÓG

                                             w Tomaszowie Lubelskim             

                      zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia

                                     o wartości szacunkowej poniżej 14 000 EURO

Zakup z dostawą do siedziby zamawiającego soli drogowej do zimowego utrzymania dróg gminnych w sezonie zimy 2011/2012 dla Miejskiego Zarządu Dróg w Tomaszowie Lubelskim
Numer ogłoszenia w BZP: 264148 – 2011; data zamieszczenia w BZP: 30.08.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. (więcej…)

Załączniki