Świadczenie usług sprzętowo-transportowych przy zimowym utrzymaniu dróg gminnych gminy miejskiej Tomaszów Lubelski w sezonie zimy 2011/2012

Sd.271.12.2011

                                                   Z A P R O S Z E N I E

                                  Miejski Zarząd Dróg w Tomaszowie Lubelskim

                            22-600 Tomaszów Lubelski ul. Piotra Ściegiennego 57

                                                zaprasza do składania ofert

                                    w postępowaniu o wartości do 14 000 EURO

Przedmiot zamówienia: Świadczenie usług sprzętowo-transportowych przy zimowym utrzymaniu dróg gminnych gminy miejskiej Tomaszów Lubelski w sezonie zimy 2011/2012, tj.: odśnieżanie dróg administrowanych przez Miejski Zarząd Dróg w Tomaszowie Lubelskim przy użyciu pługów lemieszowych zainstalowanych na nośnikach wykonawcy. (więcej…)

Załączniki