Odpowiedzi na zapytania do SIWZ na zakup paliw i olei silnikowych na 2012 rok

Sd.271.14.1.2011

Miejski Zarząd Dróg w Tomaszowie Lubelskim informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego znak Sd.271.14.2011 na : „Zakup paliw i olei silnikowych na 2012 rok” w dniu 29.11.2011r. wpłynęły zapytania dotyczące wymagań Zamawiającego opisujących przedmiot zamówienia – dotyczy Zadania nr 3. (więcej…)

Zakup paliw i olei silnikowych na 2012 rok

Sd.271.14.2011

                                                O G Ł O S Z E N I E

                                KIEROWNIK MIEJSKIEGO ZARZĄDU DRÓG

                                            w Tomaszowie Lubelskim

                      zaprasza do składania ofert w trybie przetargu nieograniczonego

                                o wartości szacunkowej powyżej 14 000 EURO

                                 Zakup paliw i olei silnikowych na 2012 rok
           Numer ogłoszenia w BZP: 396374 – 2011; data zamieszczenia w BZP: 25.11.2011
                                   OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. (więcej…)

Załączniki

Zakup z dostawą kostki i krawężników do budowy drogi wewnętrznej – sięgacz ulicy Piłsudskiego w Tomaszowie Lubelskim

Sd.271.13.2011                                                                    

                                               Z A P R O S Z E N I E

                               Miejski Zarząd Dróg w Tomaszowie Lubelskim

                          22-600 Tomaszów Lubelski ul. Piotra Ściegiennego 57

                                             zaprasza do składania ofert

                                 w postępowaniu o wartości do 14 000 EURO

Przedmiot zamówienia: Zakup z dostawą kostki i krawężników do budowy drogi wewnętrznej – sięgacz ulicy Piłsudskiego w Tomaszowie Lubelskim, tj:

– betonowa kostka brukowa BEHATON gr. 8cm szara w ilości 200m2,

– krawężniki betonowe szare o wymiarach 15x30x100cm w ilości 128mb. (więcej…)

Załączniki