Dostawa betonowych płyt drogowych dla Miejskiego Zarządu Dróg

Sd.271.15.2011                                                                    

                                              Z A P R O S Z E N I E

                             Miejski Zarząd Dróg w Tomaszowie Lubelskim

                        22-600 Tomaszów Lubelski ul. Piotra Ściegiennego 57

                                            zaprasza do składania ofert

                                  w postępowaniu o wartości do 14 000 EURO

Przedmiot zamówienia:  dostawa betonowych płyt drogowych używanych bez uszkodzeń, zbrojonych pełnych (MON) w ilości 112,5m2 (więcej…)

Załączniki