Zakup z dostawą cementu do drogowych robót remontowych w 2012 roku

Sd.271.1.2012                                                                              

                                                 Z A P R O S Z E N I E

                                Miejski Zarząd Dróg w Tomaszowie Lubelskim

                           22-600 Tomaszów Lubelski ul. Piotra Ściegiennego 57

                                               zaprasza do składania ofert

                                   w postępowaniu o wartości do 14 000 EURO

Przedmiot zlecenia:  Zakup z dostawą cementu do drogowych robót remontowych w 2012 roku w ilości ogółem: cement portlandzki workowany CEM II/B-M 32,5R – 20 ton. (więcej…)

Załączniki