Świadczenie usług sprzętowo-transportowych w 2012 roku

Sd.271.8.2012

                                                 Z A P R O S Z E N I E

                                  Miejski Zarząd Dróg w Tomaszowie Lubelskim

                            22-600 Tomaszów Lubelski ul. Piotra Ściegiennego 57

                                               zaprasza do składania ofert

                                    w postępowaniu o wartości do 14 000 EURO

Przedmiot zamówienia: Świadczenie usług sprzętowo-transportowych w 2012 roku na wybranych ulicach miasta Tomaszów Lubelski przy wykonywaniu zadań inwestycyjnych (budowa nawierzchni drogowych) oraz przy pracach remontowych według potrzeb Zamawiającego. (więcej…)

Załączniki

Zakup z dostawą piasku do drogowych robót remontowych i na inną bieżącą działalność w 2012 roku

Sd.271.7.2012

                                                    Z A P R O S Z E N I E

                                  Miejski Zarząd Dróg w Tomaszowie Lubelskim

                             22-600 Tomaszów Lubelski ul. Piotra Ściegiennego 57

                                                 zaprasza do składania ofert

                                     w postępowaniu o wartości do 14 000 EURO

Przedmiot zlecenia: Zakup z dostawą piasku do drogowych robót remontowych i na inną bieżącą działalność w 2012 roku w ilości ogółem: piasek bezklasowy – 1000 ton. (więcej…)

Załączniki

Zakup z dostawą materiałów do budowy ulicy Szymanowskiego w Tomaszowie Lubelskim

Sd.271.6.2012

                                                    O G Ł O S Z E N I E

                                      KIEROWNIK MIEJSKIEGO ZARZĄDU DRÓG

                                                 w Tomaszowie Lubelskim

                         zaprasza do składania ofert w trybie przetargu nieograniczonego

                                        o wartości szacunkowej poniżej 14 000 EURO

Tomaszów Lubelski: Zakup z dostawą materiałów do budowy ulicy Szymanowskiego w Tomaszowie Lubelskim
Numer ogłoszenia w BZP: 112988 – 2012; data zamieszczenia w BZP: 11.04.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. (więcej…)

Załączniki

Zakup z dostawą materiałów do budowy dróg gminnych gminy miejskiej Tomaszów Lubelski – BETON

Sd.271.5.2012                                                                                      

                                                      Z A P R O S Z E N I E

                                    Miejski Zarząd Dróg w Tomaszowie Lubelskim

                              22-600 Tomaszów Lubelski ul. Piotra Ściegiennego 57

                                                   zaprasza do składania ofert

                                      w postępowaniu o wartości do 14 000 EURO

 Przedmiot zamówienia: Zakup z dostawą materiałów do budowy dróg gminnych gminy miejskiej Tomaszów Lubelski, tj.: Beton C8/10 (B10) o konsystencji wilgotnej w ilości 194,55m3. (więcej…)

Załączniki

Zakup z dostawą cementu na potrzeby zadań inwestycyjnych w 2012 roku

Sd.271.4.2012                                                                                  

                                                Z A P R O S Z E N I E

                               Miejski Zarząd Dróg w Tomaszowie Lubelskim

                          22-600 Tomaszów Lubelski ul. Piotra Ściegiennego 57

                                             zaprasza do składania ofert

                                  w postępowaniu o wartości do 14 000 EURO

Przedmiot zamówienia: Zakup z dostawą cementu na potrzeby zadań inwestycyjnych z zakresu budowy dróg i chodników w Tomaszowie Lubelskim w 2012 roku w ilości ogółem: cement portlandzki workowany CEM II/B-M 32,5R – 14,20 tony. (więcej…)

Załączniki

Zakup z dostawą piasku na potrzeby zadań inwestycyjnych w 2012 roku

Sd.271.3.2012                                                                                      

                                                    Z A P R O S Z E N I E

                                  Miejski Zarząd Dróg w Tomaszowie Lubelskim

                             22-600 Tomaszów Lubelski ul. Piotra Ściegiennego 57

                                                  zaprasza do składania ofert

                                      w postępowaniu o wartości do 14 000 EURO

Przedmiot zamówienia: Zakup z dostawą piasku na potrzeby zadań inwestycyjnych z zakresu budowy dróg i chodników w Tomaszowie Lubelskim w 2012 roku w ilości ogółem: piasek bezklasowy – 371,00 ton. (więcej…)

Załączniki