Zakup z dostawą materiałów do remontu dróg gminnych gminy miejskiej Tomaszów Lubelski w 2012 roku

Sd.271.9.2012                                                                      

                                                     Z A P R O S Z E N I E

                                     Miejski Zarząd Dróg w Tomaszowie Lubelskim

                               22-600 Tomaszów Lubelski ul. Piotra Ściegiennego 57

                                                   zaprasza do składania ofert

                                       w postępowaniu o wartości do 14 000 EURO

Przedmiot zamówienia: Zakup z dostawą materiałów do remontu dróg gminnych gminy miejskiej Tomaszów Lubelski w 2012 roku w następującym asortymencie:

– krawężniki betonowe szare o wymiarach 15x30x100cm w ilości 150,00mb,

– obrzeża betonowe szare o wymiarach 6x20x100cm w ilości 1805,00mb. (więcej…)

Załączniki