Zakup z dostawą betonowych płyt drogowych używanych w ilości 2005m2

Sd.271.10.2012

                                                   O G Ł O S Z E N I E

                                      KIEROWNIK MIEJSKIEGO ZARZĄDU DRÓG

                                               w Tomaszowie Lubelskim

                          zaprasza do składania ofert w trybie przetargu nieograniczonego

                                  o wartości szacunkowej powyżej 14 000 EURO

                 Zakup z dostawą betonowych płyt drogowych używanych w ilości 2005m2
            Numer ogłoszenia w BZP: 261872 – 2012; data zamieszczenia w BZP: 20.07.2012
                                        OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. (więcej…)

Załączniki