Świadczenie usług sprzętowo-transportowych przy zimowym utrzymaniu dróg gminnych gminy miejskiej Tomaszów Lubelski w sezonie zimy 2012/2013

Sd.271.14.2012

                                                     Z A P R O S Z E N I E

                                    Miejski Zarząd Dróg w Tomaszowie Lubelskim

                              22-600 Tomaszów Lubelski ul. Piotra Ściegiennego 57

                                                  zaprasza do składania ofert

                                       w postępowaniu o wartości do 14 000 EURO

Przedmiot zamówienia: Świadczenie usług sprzętowo-transportowych przy zimowym utrzymaniu dróg gminnych gminy miejskiej Tomaszów Lubelski w sezonie zimy 2012/2013, tj.: odśnieżanie dróg administrowanych przez Miejski Zarząd Dróg w Tomaszowie Lubelskim przy użyciu pługów lemieszowych zainstalowanych na nośnikach wykonawcy. (więcej…)

Załączniki

Ogłoszenie o wyborze oferty na zakup z dostawą betonowych płyt drogowych używanych w ilości 2005m2

Sd.271.11.2.2012

                                                  O G Ł O S Z E N I E

      Kierownik Miejskiego Zarządu Dróg w Tomaszowie Lubelskim, zgodnie z art. 92 ust.1 i 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zmianami), informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości powyżej 14 000 EURO, znak Sd.271.11.2012, ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 06.09.2012r. pod pozycją 333798-2012, na: Zakup z dostawą betonowych płyt drogowych używanych bez uszkodzeń, zbrojonych pełnych (MON) w ilości 2005m2 (więcej…)

Zakup z dostawą piasku do zimowego utrzymania dróg gminnych w sezonie zimy 2012/2013 dla Miejskiego Zarządu Dróg w Tomaszowie Lubelskim

Sd.271.13.2012

                                                    Z A P R O S Z E N I E

                                   Miejski Zarząd Dróg w Tomaszowie Lubelskim

                              22-600 Tomaszów Lubelski ul. Piotra Ściegiennego 57

                                                  zaprasza do składania ofert

                                      w postępowaniu o wartości do 14 000 EURO

Przedmiot zamówienia:  Zakup z dostawą do siedziby zamawiającego piasku do zimowego utrzymania dróg gminnych w sezonie zimy 2012/2013 dla Miejskiego Zarządu Dróg w Tomaszowie Lubelskim  w ilości 600 ton. (więcej…)

Załączniki

Zakup z dostawą soli drogowej do zimowego utrzymania dróg gminnych w sezonie zimy 2012/2013 dla Miejskiego Zarządu Dróg w Tomaszowie Lubelskim

Sd.271.12.2012

                                                 Z A P R O S Z E N I E

                                 Miejski Zarząd Dróg w Tomaszowie Lubelskim

                             22-600 Tomaszów Lubelski ul. Piotra Ściegiennego 57

                                               zaprasza do składania ofert

                                    w postępowaniu o wartości do 14 000 EURO

Przedmiot zamówienia:  Zakup z dostawą do siedziby zamawiającego soli drogowej do zimowego utrzymania dróg gminnych w sezonie zimy 2012/2013 dla Miejskiego Zarządu Dróg w Tomaszowie Lubelskim  w ilości 112 ton luzem oraz 3 tony workowanej (worki PE, szczelnie zamknięte). (więcej…)

Załączniki

Zakup z dostawą betonowych płyt drogowych używanych w ilości 2005m2

Sd.271.11.2012

                                                    O G Ł O S Z E N I E

                                      KIEROWNIK MIEJSKIEGO ZARZĄDU DRÓG

                                                 w Tomaszowie Lubelskim

                         zaprasza do składania ofert w trybie przetargu nieograniczonego

                                    o wartości szacunkowej powyżej 14 000 EURO

              Zakup z dostawą betonowych płyt drogowych używanych w ilości 2005m2
           Numer ogłoszenia w BZP: 333798 – 2012; data zamieszczenia w BZP: 06.09.2012
                                         OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. (więcej…)

Załączniki