Zakup z dostawą betonu do budowy dróg i chodników w Tomaszowie Lubelskim w 2013 roku

Sd.171.5.2013                                                                                  

                                                  Z A P R O S Z E N I E

                                 Miejski Zarząd Dróg w Tomaszowie Lubelskim

                             22-600 Tomaszów Lubelski ul. Piotra Ściegiennego 57

                                               zaprasza do składania ofert

                                   w postępowaniu o wartości do 14 000 EURO

Przedmiot zamówienia: Zakup z dostawą betonu do budowy dróg i chodników gminy miejskiej Tomaszów Lubelski w 2013 roku, tj.: Beton C8/10 (B10) o konsystencji wilgotnej w ilości 134,00m3. (więcej…)

Załączniki

Zakup z dostawą piasku do budowy dróg i chodników w Tomaszowie Lubelskim w 2013 roku

Sd.171.4.2013                                                                                      

                                                  Z A P R O S Z E N I E

                                  Miejski Zarząd Dróg w Tomaszowie Lubelskim

                             22-600 Tomaszów Lubelski ul. Piotra Ściegiennego 57

                                                zaprasza do składania ofert

                                   w postępowaniu o wartości do 14 000 EURO

Przedmiot zamówienia: Zakup z dostawą piasku na potrzeby zadań inwestycyjnych z zakresu budowy dróg i chodników w Tomaszowie Lubelskim w 2013 roku w ilości ogółem: piasek bezklasowy – 1772,00 ton. (więcej…)

Załączniki

Zakup z dostawą cementu do budowy dróg i chodników gminy miejskiej Tomaszów Lubelski w 2013 roku

Sd.171.3.2013

                                                    O G Ł O S Z E N I E

                                    KIEROWNIK MIEJSKIEGO ZARZĄDU DRÓG

                                                w Tomaszowie Lubelskim

                        zaprasza do składania ofert w trybie przetargu nieograniczonego

                                  o wartości szacunkowej powyżej 14 000 EURO

         Zakup z dostawą cementu na potrzeby zadań inwestycyjnych z zakresu budowy dróg

                     i chodników gminy miejskiej Tomaszów Lubelski w 2013 roku
         Numer ogłoszenia w BZP: 169942 – 2013; data zamieszczenia w BZP: 29.04.2013

                                     OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. (więcej…)

Załączniki

Zakup z dostawą materiałów do budowy dróg i chodników gminy miejskiej Tomaszów Lubelski w 2013 roku

Sd.171.2.2013

                                                  O G Ł O S Z E N I E

                                   KIEROWNIK MIEJSKIEGO ZARZĄDU DRÓG

                                             w Tomaszowie Lubelskim

                         zaprasza do składania ofert w trybie przetargu nieograniczonego

                                    o wartości szacunkowej powyżej 14 000 EURO

                       Zakup z dostawą materiałów do budowy dróg i chodników

                                 gminy miejskiej Tomaszów Lubelski w 2013 roku
              Numer ogłoszenia w BZP: 167002 – 2013; data zamieszczenia w BZP: 26.04.2013
                                        OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. (więcej…)

Załączniki

Ogłoszenie o wyborze oferty na wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni dróg gminnych gminy miejskiej Tomaszów Lubelski w 2013 roku

Sd.171.1.3.2013 

                                                  O G Ł O S Z E N I E

 Kierownik Miejskiego Zarządu Dróg w Tomaszowie Lubelskim, zgodnie z art. 92 ust. 1 i 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zmianami), informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości powyżej 14 000 EURO, znak postępowania Sd.171.1.2013 ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 27.03.2013 roku pod pozycją 120854-2013, na: Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni dróg gminnych gminy miejskiej Tomaszów Lubelski w 2013 roku, zostały złożone dwie (2) oferty. (więcej…)