Zakup z dostawą obrzeży do przebudowy placu zabaw w parku miejskim w Tomaszowie Lubelskim

Sd.171.12.2013                                                                                

                                                   Z A P R O S Z E N I E

                                 Miejski Zarząd Dróg w Tomaszowie Lubelskim

                            22-600 Tomaszów Lubelski ul. Piotra Ściegiennego 57

                                                 zaprasza do składania ofert

                                     w postępowaniu o wartości do 14 000 EURO

Przedmiot zamówienia: Zakup z dostawą obrzeży betonowych szarych o wymiarach 6x20x100cm w ilości 56mb do przebudowy placu zabaw w parku miejskim w Tomaszowie Lubelskim. (więcej…)

Załączniki

Zakup z dostawą piasku do przebudowy placu zabaw w parku miejskim w Tomaszowie Lubelskim

Sd.171.11.2013                                                                                    

                                                 Z A P R O S Z E N I E

                                Miejski Zarząd Dróg w Tomaszowie Lubelskim

                           22-600 Tomaszów Lubelski ul. Piotra Ściegiennego 57

                                               zaprasza do składania ofert

                                    w postępowaniu o wartości do 14 000 EURO

Przedmiot zamówienia: Zakup z dostawą piasku do przebudowy placu zabaw w parku miejskim w Tomaszowie Lubelskim w 2013 roku w ilości ogółem: piasek bezklasowy – 310 ton. (więcej…)

Załączniki

Zakup z dostawą cementu do przebudowy placu zabaw w parku miejskim w Tomaszowie Lubelskim

Sd.171.10.2013                                                                                

                                                   Z A P R O S Z E N I E

                                  Miejski Zarząd Dróg w Tomaszowie Lubelskim

                             22-600 Tomaszów Lubelski ul. Piotra Ściegiennego 57

                                                 zaprasza do składania ofert

                                      w postępowaniu o wartości do 14 000 EURO

Przedmiot zamówienia:  Zakup z dostawą cementu do przebudowy placu zabaw w parku miejskim w Tomaszowie Lubelskim w 2013 roku w ilości ogółem: cement portlandzki workowany CEM II/B-M 32,5R – 8 ton. (więcej…)

Załączniki

Zakup z dostawą kostki gumowej BEHATON do przebudowy placu zabaw w parku miejskim w Tomaszowie Lubelskim

Sd.171.9.2013                                                                                  

                                                  Z A P R O S Z E N I E

                                   Miejski Zarząd Dróg w Tomaszowie Lubelskim

                              22-600 Tomaszów Lubelski ul. Piotra Ściegiennego 57

                                                zaprasza do składania ofert

                                      w postępowaniu o wartości do 14 000 EURO

Przedmiot zamówienia: Zakup z dostawą kostki gumowej BEHATON o wymiarach 200x160x43mm w kolorze zielonym w ilości 320m2 (w tym 145 sztuk połówek) z przeznaczeniem do przebudowy placu zabaw w parku miejskim w Tomaszowie Lubelskim. (więcej…)

Załączniki

Zakup z dostawą cementu do drogowych robót remontowych w 2013 roku

Sd.171.8.2013                                                                                  

                                                 Z A P R O S Z E N I E

                                 Miejski Zarząd Dróg w Tomaszowie Lubelskim

                           22-600 Tomaszów Lubelski ul. Piotra Ściegiennego 57

                                               zaprasza do składania ofert

                                   w postępowaniu o wartości do 14 000 EURO

Przedmiot zamówienia:  Zakup z dostawą cementu do drogowych robót remontowych w 2013 roku w ilości ogółem: cement portlandzki workowany CEM II/B-M 32,5R – 30 ton. (więcej…)

Załączniki

Zakup z dostawą piasku do drogowych robót remontowych i na inną bieżącą działalność w 2013 roku

Sd.171.7.2013                                                                                  

                                                   Z A P R O S Z E N I E

                                   Miejski Zarząd Dróg w Tomaszowie Lubelskim

                              22-600 Tomaszów Lubelski ul. Piotra Ściegiennego 57

                                                 zaprasza do składania ofert

                                     w postępowaniu o wartości do 14 000 EURO

Przedmiot zamówienia:  Zakup z dostawą piasku do drogowych robót remontowych i na inną bieżącą  działalność w 2013 roku w ilości ogółem: piasek bezklasowy – 1380 ton. (więcej…)

Załączniki

Ogłoszenie o wyborze oferty na zakup z dostawą materiałów do budowy dróg i chodników gminy miejskiej Tomaszów Lubelski w 2013 roku

Sd.171.6.3.2013                                                                       

                                                 O G Ł O S Z E N I E

        Kierownik Miejskiego Zarządu Dróg w Tomaszowie Lubelskim, zgodnie z art. 92 ust. 1 i 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości powyżej 14 000 EURO, znak postępowania Sd.171.6.2013 ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 07.05.2013 roku pod pozycją 177912-2013, na: Zakup z dostawą materiałów do budowy dróg i chodników gminy miejskiej Tomaszów Lubelski w 2013 roku (więcej…)

Ogłoszenie o wyborze oferty na zakup z dostawą cementu do budowy dróg i chodników gminy miejskiej Tomaszów Lubelski w 2013 roku

Sd.171.3.2.2013                                                                       

                                                   O G Ł O S Z E N I E

            Kierownik Miejskiego Zarządu Dróg w Tomaszowie Lubelskim, zgodnie z art. 92 ust. 1 i 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości powyżej 14 000 EURO, znak postępowania Sd.171.3.2013 ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 29.03.2013 roku pod pozycją 169942-2013, na: Zakup z dostawą cementu na potrzeby zadań inwestycyjnych z zakresu budowy dróg i chodników gminy miejskiej Tomaszów Lubelski w 2013 roku (więcej…)

Zakup z dostawą materiałów do budowy dróg i chodników gminy miejskiej Tomaszów Lubelski w 2013 roku

Sd.171.6.2013

                                                      O G Ł O S Z E N I E

                                       KIEROWNIK MIEJSKIEGO ZARZĄDU DRÓG

                                                  w Tomaszowie Lubelskim

                           zaprasza do składania ofert w trybie przetargu nieograniczonego

                                        o wartości szacunkowej powyżej 14 000 EURO

                             Zakup z dostawą materiałów do budowy dróg i chodników

                                  gminy miejskiej Tomaszów Lubelski w 2013 roku
           Numer ogłoszenia w BZP: 177912 – 2013; data zamieszczenia w BZP: 07.05.2013

                                         OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. (więcej…)

Załączniki

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Sd.171.2.4.2013

                                                    O G Ł O S Z E N I E

                                          O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

                                    O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

       Kierownik Miejskiego Zarządu Dróg w Tomaszowie Lubelskim, informuje, że postępowanie przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 14 000 EURO, ogłoszone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 167002-2013 dnia 26.04.2013r. pod nazwą „Zakup z dostawą materiałów do budowy dróg i chodników gminy miejskiej Tomaszów Lubelski w 2013 roku” – postępowanie znak Sd.171.2.2013, zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) zostało unieważnione. (więcej…)