Ogłoszenie o wyborze oferty na zakup z dostawą materiałów do przebudowy ronda w Tomaszowie Lubelskim w 2013 roku

Sd.171.21.9.2013                                                                     

                                                     O G Ł O S Z E N I E

         Kierownik Miejskiego Zarządu Dróg w Tomaszowie Lubelskim, zgodnie z art. 92 ust. 1 i 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości powyżej 14 000EURO, znak postępowania Sd.171.21.2013 ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 16.09.2013 roku pod pozycją 373824-2013, na: Zakup z dostawą materiałów do przebudowy ronda w Tomaszowie Lubelskim w 2013 roku, zostały złożone cztery (4) oferty. (więcej…)

Zakup z dostawą kostki brukowej do remontu dróg w Tomaszowie Lubelskim w 2013 roku

Sd.171.22.2013                                                                                

                                                     Z A P R O S Z E N I E

                                    Miejski Zarząd Dróg w Tomaszowie Lubelskim

                              22-600 Tomaszów Lubelski ul. Piotra Ściegiennego 57

                                                   zaprasza do składania ofert

                                     w postępowaniu o wartości do 14 000 EURO

Przedmiot zamówienia: Zakup z dostawą kostki brukowej do remontu dróg w Tomaszowie Lubelskim w 2013 roku w następującym asortymencie:

– betonowa kostka brukowa HOLLAND gr.6cm szara w ilości 140m2 z 5% udziałem połówek. (więcej…)

Załączniki

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż składnika majątku ruchomego – ciągnika rolniczego

Sd.171.SMR.1.2013

                                                 OGŁOSZENIE O PRZETARGU

                                NA SPRZEDAŻ SKŁADNIKA MAJĄTKU RUCHOMEGO

                                                        ciągnika rolniczego

        Kierownik Miejskiego Zarządu Dróg w Tomaszowie Lubelskim, działając na podstawie § 8 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe (Dz.U. z 2010r. Nr 114, poz. 761) ogłasza przetarg publiczny na sprzedaż składnika majątku ruchomego będącego własnością Miejskiego Zarządu Dróg, tj.: ciągnik rolniczy FARM-MOT 250D, rok produkcji 1997. (więcej…)

Załączniki

Ogłoszenie o wyborze oferty na zakup z dostawą do siedziby Zamawiającego soli drogowej do zimowego utrzymania dróg gminnych w sezonie zimy 2013/2014 dla Miejskiego Zarządu Dróg w Tomaszowie Lubelskim

Sd.171.19.2.2013                                                                     

                                                   O G Ł O S Z E N I E

            Kierownik Miejskiego Zarządu Dróg w Tomaszowie Lubelskim, zgodnie z art. 92 ust. 1 i 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości powyżej 14 000 EURO, znak postępowania Sd.171.19.2013 ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 12.09.2013 roku pod pozycją 369636-2013, na: Zakup z dostawą do siedziby Zamawiającego soli drogowej do zimowego utrzymania dróg gminnych w sezonie zimy 2013/2014 dla Miejskiego Zarządu Dróg w Tomaszowie Lubelskim, (więcej…)

Zakup z dostawą materiałów do przebudowy ronda w Tomaszowie Lubelskim w 2013 roku

Sd.171.21.2013

                                                    O G Ł O S Z E N I E

                                    KIEROWNIK MIEJSKIEGO ZARZĄDU DRÓG

                                                w Tomaszowie Lubelskim

                       zaprasza do składania ofert w trybie przetargu nieograniczonego

                                   o wartości szacunkowej powyżej 14 000 EURO

       Zakup z dostawą materiałów do przebudowy ronda w Tomaszowie Lubelskim w 2013 roku
            Numer ogłoszenia w BZP: 373824 – 2013; data zamieszczenia w BZP: 16.09.2013

                                       OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. (więcej…)

Załączniki

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Sd.171.18.2.2013

                                                    O G Ł O S Z E N I E

                                        O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

                                    O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Kierownik Miejskiego Zarządu Dróg w Tomaszowie Lubelskim, informuje, że w postępowaniu przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 14 000 EURO, ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 361346-2013 dnia 06.09.2013r. pod nazwą „Zakup z dostawą materiałów do przebudowy ronda w  Tomaszowie Lubelskim w 2013 roku”, w wyznaczonym terminie, tj.: do 13.09.2013r. godz. 11:00, nie wpłynęła żadna oferta. (więcej…)

Zakup z dostawą do siedziby Zamawiającego piasku do zimowego utrzymania dróg gminnych w sezonie zimy 2013/2014 dla Miejskiego Zarządu Dróg w Tomaszowie Lubelskim

Sd.171.20.2013                                                                    

                                                  Z A P R O S Z E N I E

                                 Miejski Zarząd Dróg w Tomaszowie Lubelskim

                            22-600 Tomaszów Lubelski ul. Piotra Ściegiennego 57

                                               zaprasza do składania ofert

                                    w postępowaniu o wartości do 14 000 EURO

Przedmiot zamówienia:  Zakup z dostawą do siedziby Zamawiającego piasku do zimowego utrzymania dróg gminnych w sezonie zimy 2013/2014 dla Miejskiego Zarządu Dróg w Tomaszowie Lubelskim  w ilości 600 ton. (więcej…)

Załączniki

Zakup z dostawą do siedziby Zamawiającego soli drogowej do zimowego utrzymania dróg gminnych w sezonie zimy 2013/2014 dla Miejskiego Zarządu Dróg w Tomaszowie Lubelskim

Sd.171.19.2013

                                                    O G Ł O S Z E N I E

                                     KIEROWNIK MIEJSKIEGO ZARZĄDU DRÓG

                                                w Tomaszowie Lubelskim

                         zaprasza do składania ofert w trybie przetargu nieograniczonego

                                   o wartości szacunkowej powyżej 14 000 EURO

 Zakup z dostawą do siedziby Zamawiającego soli drogowej do zimowego utrzymania dróg gminnych w sezonie zimy 2013/2014 dla Miejskiego Zarządu Dróg w Tomaszowie Lubelskim
           Numer ogłoszenia w BZP: 369636 – 2013; data zamieszczenia w BZP: 12.09.2013
                                     OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. (więcej…)

Załączniki

Zakup z dostawą materiałów do przebudowy ronda w Tomaszowie Lubelskim w 2013 roku

Sd.171.18.2013

                                                      O G Ł O S Z E N I E

                                       KIEROWNIK MIEJSKIEGO ZARZĄDU DRÓG

                                                  w Tomaszowie Lubelskim

                           zaprasza do składania ofert w trybie przetargu nieograniczonego

                                       o wartości szacunkowej powyżej 14 000 EURO

      Zakup z dostawą materiałów do przebudowy ronda w Tomaszowie Lubelskim w 2013 roku
             Numer ogłoszenia w BZP: 361346 – 2013; data zamieszczenia w BZP: 06.09.2013
                                          OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. (więcej…)

Załączniki