Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż składnika majątku ruchomego – ciągnika rolniczego FARM-MOT 250D

Sd.171.SMR.2.2013

                                                OGŁOSZENIE O PRZETARGU

                                 NA SPRZEDAŻ SKŁADNIKA MAJĄTKU RUCHOMEGO

                                                      ciągnika rolniczego

       Kierownik Miejskiego Zarządu Dróg w Tomaszowie Lubelskim, działając na podstawie § 8 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe (Dz.U. z 2010r. Nr 114, poz. 761) ogłasza przetarg publiczny na sprzedaż składnika majątku ruchomego będącego własnością Miejskiego Zarządu Dróg, tj.: ciągnik rolniczy FARM-MOT 250D, rok produkcji 1997. (więcej…)

Załączniki

Świadczenie usług sprzętowo-transportowych przy zimowym utrzymaniu dróg gminnych gminy miejskiej Tomaszów Lubelski w sezonie zimy 2013/2014

Sd.171.23.2013

                                                      Z A P R O S Z E N I E

                                     Miejski Zarząd Dróg w Tomaszowie Lubelskim

                                22-600 Tomaszów Lubelski ul. Piotra Ściegiennego 57

                                                   zaprasza do składania ofert

                                         w postępowaniu o wartości do 14 000 EURO

Przedmiot zamówienia: Świadczenie usług sprzętowo-transportowych przy zimowym utrzymaniu dróg gminnych gminy miejskiej Tomaszów Lubelski w sezonie zimy 2013/2014, tj.: odśnieżanie dróg administrowanych przez Miejski Zarząd Dróg w Tomaszowie Lubelskim przy użyciu pługów lemieszowych zainstalowanych na nośnikach wykonawcy. (więcej…)

Załączniki