Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż ciągnika rolniczego FARM-MOT 250D

Sd.171.SMR.4.2013

                                    KIEROWNIK MIEJSKIEGO ZARZĄDU DRÓG

                                             W TOMASZOWIE LUBELSKIM

                               22-600 Tomaszów Lubelski ul. Piotra Ściegiennego 57

                                                          ogłasza

                                  w dniu 03 stycznia 2014 roku o godzinie 11:00

                                    przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż

ciągnika rolniczego FARM-MOT 250D, rok produkcji 1997 o przebiegu 9 681 motogodzin, pojazd do naprawy: hamulców, pompy wtryskowej, półosi napędowych. Silnik zapala był wymieniony w 2008 roku przy przebiegu 7 341 motogodzin. Dodatkowe wyposażenie – silnik, pompa wtryskowa (części używane wymienione w tym ciągniku), pojazd zarejestrowany, przegląd techniczny ważny do dnia 03.09.2014r. (więcej…)

Ogłoszenie o wyborze oferty na zakup paliw i olei silnikowych na 2014 rok

Sd.171.25.3.2013                                                                 

                                                     O G Ł O S Z E N I E

             Kierownik Miejskiego Zarządu Dróg w Tomaszowie Lubelskim, zgodnie z art. 92 ust.1 i 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz.U. z 2013r. poz. 907 ze zm.), informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości powyżej 14 000 EURO, znak Sd.171.25.2013, ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 25.11.2013r. pod pozycją 481654-2013, na: Zakup paliw i olei silnikowych na 2014 rok, zostały złożone dwie (2) oferty. (więcej…)