Zakup z dostawą cementu do budowy dróg i chodników w Tomaszowie Lubelskim w 2014 roku – II część

Sd.171.11.2014                                                                                

                                                  Z A P R O S Z E N I E

                                  Miejski Zarząd Dróg w Tomaszowie Lubelskim

                            22-600 Tomaszów Lubelski ul. Piotra Ściegiennego 57

                                                zaprasza do składania ofert

                                    w postępowaniu o wartości do 30 000 EURO

       Przedmiot zamówienia: Zakup z dostawą cementu na potrzeby zadań inwestycyjnych z zakresu budowy dróg i chodników gminy miejskiej Tomaszów Lubelski w 2014 roku – II część, w ilości ogółem: cement portlandzki workowany CEM II/B-M 32,5R – 18,90t. (więcej…)

Załączniki

Zakup z dostawą piasku do budowy dróg i chodników w Tomaszowie Lubelskim w 2014 roku – II część

Sd.171.10.2014                                                                                    

                                                 Z A P R O S Z E N I E

                                Miejski Zarząd Dróg w Tomaszowie Lubelskim

                            22-600 Tomaszów Lubelski ul. Piotra Ściegiennego 57

                                               zaprasza do składania ofert

                                    w postępowaniu o wartości do 30 000 EURO

     Przedmiot zamówienia: Zakup z dostawą piasku na potrzeby zadań inwestycyjnych z zakresu budowy dróg i chodników w Tomaszowie Lubelskim w 2014 roku – II część, w ilości ogółem: piasek bezklasowy – 372,00 tony. (więcej…)

Załączniki

Ogłoszenie o wyborze oferty na zakup z dostawą materiałów do budowy dróg i chodników gminy miejskiej Tomaszów Lubelski w 2014 roku – II część

Sd.171.8.2.2014                                                                       

                                                O G Ł O S Z E N I E

     Kierownik Miejskiego Zarządu Dróg w Tomaszowie Lubelskim, zgodnie z art. 92 ust. 1 i 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz.U. z 2013r. poz. 907 ze zm.), informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości powyżej 30 000 EURO, znak postępowania Sd.171.8.2014 ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 29.04.2014 roku pod pozycją numer 143712-2014, na: Zakup z dostawą materiałów do budowy dróg i chodników gminy miejskiej Tomaszów Lubelski w 2014 roku – II część, zostały złożone trzy (3) oferty. (więcej…)