Zakup z dostawą kruszywa mieszanka sortowana 4-31,5mm do remontu (utwardzanie) dróg gminnych o nawierzchni gruntowej gminy miejskiej Tomaszów Lubelski w 2014 roku

Sd.171.ZAK.6.2014                                                                             

                                                      Z A P R O S Z E N I E

                                       Miejski Zarząd Dróg w Tomaszowie Lubelskim

                                22-600 Tomaszów Lubelski ul. Piotra Ściegiennego 57

                                             zaprasza do składania ofert cenowych

                                        w postępowaniu o wartości do 30 000 EURO

       Przedmiot zamówienia: Zakup z dostawą kruszywa mieszanka sortowana 4÷31,5mm w przewidywanej ilości 75 ton do remontu (utwardzanie) dróg gminnych o nawierzchni gruntowej gminy miejskiej Tomaszów Lubelski w 2014 roku według potrzeb Zamawiającego. (więcej…)

Załączniki

Zapytanie ofertowe na usługi weterynaryjne na 2014 rok

Zapytanie ofertowe     poniżej 30 tys. Euro

W oparciu o art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r ( tekst jedn.  Dz..U. 2013r poz. 907 ze zmianami) zwracam się z zapytaniem ofertowym o cenę wykonania zadania  Usługi weterynaryjne na  2014 rok związane z realizacją „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Tomaszów Lubelski” (więcej…)

Załączniki