Zakup z dostawą kruszywa mieszanka sortowana 0-31,5mm do remontu (utwardzanie) dróg gminnych o nawierzchni gruntowej gminy miejskiej Tomaszów Lubelski w 2014 roku

Sd.171.ZAK.8.2014                                                                             

                                                      Z A P R O S Z E N I E

                                     Miejski Zarząd Dróg w Tomaszowie Lubelskim

                                22-600 Tomaszów Lubelski ul. Piotra Ściegiennego 57

                                             zaprasza do składania ofert cenowych

                                        w postępowaniu o wartości do 30 000 EURO

     Przedmiot zamówienia: Zakup z dostawą kruszywa mieszanka sortowana 0÷31,5mm w przewidywanej ilości 300 ton do remontu (utwardzanie) dróg gminnych o nawierzchni gruntowej gminy miejskiej Tomaszów Lubelski w 2014 roku według potrzeb Zamawiającego. (więcej…)

Załączniki