Ogłoszenie o wyborze oferty na zakup paliw i olei silnikowych na 2015 rok

Sd.171.16.3.2014                                                                 

                                              O G Ł O S Z E N I E

        Kierownik Miejskiego Zarządu Dróg w Tomaszowie Lubelskim, zgodnie z art. 92 ust.1 i 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz.U. z 2013r. poz. 907 ze zm.), informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości powyżej 30 000 EURO, znak Sd.171.16.2014, ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 20.11.2014r. pod pozycją 380648-2014, na: Zakup paliw i olei silnikowych na 2015 rok, została złożona jedna (1) oferta. (więcej…)