Zakup z dostawą materiałów do budowy dróg i chodników gminy miejskiej Tomaszów Lubelski w 2015 roku – krawężniki

Sd.171.3.2015                                                                                      

                                                  Z A P R O S Z E N I E

                                  Miejski Zarząd Dróg w Tomaszowie Lubelskim

                             22-600 Tomaszów Lubelski ul. Piotra Ściegiennego 57

                                                zaprasza do składania ofert

                                     w postępowaniu o wartości do 30 000 EURO

      Przedmiot zamówienia: Zakup z dostawą materiałów do budowy dróg i chodników gminy miejskiej Tomaszów Lubelski w 2015 roku – wibroprasowany krawężnik betonowy szary z betonu niezbrojonego z fakturą gładką o wymiarach 15x30x100cm (wysokość skosu 12cm) w ilości 560,00mb. (więcej…)

Załączniki

Ogłoszenie o wyborze oferty na wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni dróg gminnych gminy miejskiej Tomaszów Lubelski w 2015 roku

Sd.171.2.2.2015                                                                       

                                                 O G Ł O S Z E N I E

      Kierownik Miejskiego Zarządu Dróg w Tomaszowie Lubelskim informuje że w postępowaniu o wartości szacunkowej poniżej 30 000EURO, znak postępowania Sd.171.2.2015 ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 08.04.2015 roku pod pozycją numer 77756-2015, na: Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni dróg gminnych gminy miejskiej Tomaszów Lubelski w 2015 roku, została złożona jedna (1) oferta. (więcej…)

Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni dróg gminnych gminy miejskiej Tomaszów Lubelski w 2015 roku

Sd.171.2.2015

                                               O G Ł O S Z E N I E

                               KIEROWNIK MIEJSKIEGO ZARZĄDU DRÓG

                                          w Tomaszowie Lubelskim

                            zaprasza do składania ofert w trybie postępowaniu

                             o wartości szacunkowej poniżej 30 000 EURO

          Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni dróg gminnych gminy miejskiej

                                    Tomaszów Lubelski w 2015 roku
          Numer ogłoszenia w BZP: 77756 – 2015; data zamieszczenia w BZP: 08.04.2015
                                   OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. (więcej…)

Załączniki