Odpowiedzi na zapytania do SIWZ na zakup paliw i olei silnikowych na 2012 rok

Sd.271.14.1.2011

Miejski Zarząd Dróg w Tomaszowie Lubelskim informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego znak Sd.271.14.2011 na : „Zakup paliw i olei silnikowych na 2012 rok” w dniu 29.11.2011r. wpłynęły zapytania dotyczące wymagań Zamawiającego opisujących przedmiot zamówienia – dotyczy Zadania nr 3.

Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych, przedstawiamy poniżej zadane pytania oraz udzielone odpowiedzi:

Pytanie 1:  Czy Zamawiający dopuszcza w poz. 2 zadania nr 3 – olej klasy CI-4, gdyż nie ma klasy CL-4?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w poz. 2 zadania nr 3 olej klasy CI-4 – nastąpił błąd literowy w oznaczeniu klasy oleju.

Pytanie 2:  Prosimy o sprecyzowanie jakiej klasy jakościowej ma być produkt w poz. 10 zadania nr 3?

Odpowiedź: W poz. 10 zadania nr 3 uszczegółowienie brzmi: Olej przekładniowy klasy jakości: API:GL-4 o lepkości SAE:85W-140.

                                                                                                       Podpisał:

                                                                                                  Kierownik MZD

                                                                                              inż. Andrzej Dmitroca