Zakup z dostawą cementu do remontu chodników na ulicach powiatowych w Tomaszowie Lubelskim w 2019 roku

Sd.171.11.2019

Z A P R O S Z E N I E

Miejski Zarząd Dróg w Tomaszowie Lubelskim

22-600 Tomaszów Lubelski ul. Piotra Ściegiennego 57

zaprasza do składania ofert

w postępowaniu o wartości do 30 000 EURO netto

Przedmiot zamówienia: Zakup z dostawą cementu do remontu chodników na ulicach powiatowych w Tomaszowie Lubelskim w 2019 roku, w ilości ogółem: cement portlandzki workowany CEM II/B-M 32,5R – 4,00t. (więcej…)

Załączniki

Zmiana treści SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w postępowaniu nr Sd.171.10.2019 na zakup z dostawą materiałów do remontu chodników na ulicach powiatowych w Tomaszowie Lubelskim w 2019 roku

Sd.171.10.1.2019

Dotyczy: zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzieleniu zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 30 000 EURO netto – „Zakup z dostawą materiałów do remontu chodników na ulicach powiatowych w Tomaszowie Lubelskim w 2019 roku, w następującym asortymencie: betonowa kostka brukowa gr. 6cm, szara o wymiarach 10x20cm (proporcja boków 1:2), wibroprasowana kostka z betonu niezbrojonego z fakturą gładką, o klasycznym prostokątnym kształcie, z fazą, w ilości 300,00m2 z 5% udziałem połówek; wibroprasowane obrzeże betonowe szare, z betonu niezbrojonego, z fakturą gładką, o wymiarach 6x20x100cm, w ilości 320,00mb”. (więcej…)

Załączniki

Zakup z dostawą materiałów do remontu chodników na ulicach powiatowych w Tomaszowie Lubelskim w 2019 roku

Sd.171.10.2019

Z A P R O S Z E N I E

Miejski Zarząd Dróg w Tomaszowie Lubelskim

22-600 Tomaszów Lubelski ul. Piotra Ściegiennego 57

zaprasza do składania ofert

w postępowaniu o wartości do 30 000 EURO netto

Przedmiot zamówienia: Zakup z dostawą materiałów do remontu chodników na ulicach powiatowych w Tomaszowie Lubelskim w 2019 roku, w następującym asortymencie:

– betonowa kostka brukowa gr. 6cm, szara o wymiarach 10x20cm (proporcja boków 1:2), wibroprasowana kostka z betonu niezbrojonego z fakturą gładką, o klasycznym prostokątnym kształcie, z fazą, w ilości 300,00m2 z 5% udziałem połówek,

– wibroprasowane obrzeże betonowe szare, z betonu niezbrojonego, z fakturą gładką, o wymiarach 6x20x100cm, w ilości 320,00mb. (więcej…)

Załączniki

Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg w Tomaszowie Lubelskim ogłasza II przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż składników majątku ruchomego

Sd.171.SMR.2.2019

DYREKTOR MIEJSKIEGO ZARZĄDU DRÓG

W TOMASZOWIE LUBELSKIM

 ogłasza

II przetarg pisemny nieograniczony

na sprzedaż składników majątku ruchomego

– urządzenie do przerobu zerwanego asfaltu – RECYKLER MADRO UPZA-1500, rok produkcji 2008, nr fabryczny UPZA 1500 nr 52, typ silnika YANMAR, ładowność 1500kg

– ciągnik Ursus C-360, rok produkcji 1985, LTM 2C54, pojemność silnika 3120cm3, moc silnika 38,20kW, masa własna 2125kg, numer identyfikacyjny pojazdu 543544

– ciągnik Ursus C-360, rok produkcji 1982, LTM 2C64, pojemność silnika 3120cm3, moc silnika 38,20kW, masa własna 2125kg, numer identyfikacyjny pojazdu 459980  (więcej…)

Załączniki

Zakup z dostawą do siedziby Zamawiającego piasku do zimowego utrzymania dróg i chodników gminnych gminy miejskiej Tomaszów Lubelski w sezonie zimy 2019/2020

Sd.171.9.2019

Z A P R O S Z E N I E

Miejski Zarząd Dróg w Tomaszowie Lubelskim

22-600 Tomaszów Lubelski ul. Piotra Ściegiennego 57

zaprasza do składania ofert

w postępowaniu o wartości do 30 000 EURO netto

Przedmiot zamówienia: Zakup z dostawą do siedziby Zamawiającego piasku do zimowego utrzymania dróg i chodników gminnych gminy miejskiej Tomaszów Lubelski w sezonie zimy 2019/2020 w ilości 800 ton. (więcej…)

Załączniki

Zakup z dostawą do siedziby Zamawiającego soli drogowej do zimowego utrzymania dróg gminnych gminy miejskiej Tomaszów Lubelski w sezonie zimy 2019/2020

Sd.171.8.2019

Z A P R O S Z E N I E

Miejski Zarząd Dróg w Tomaszowie Lubelskim

22-600 Tomaszów Lubelski ul. Piotra Ściegiennego 57

zaprasza do składania ofert

w postępowaniu o wartości do 30 000 EURO netto

Przedmiot zamówienia: Zakup z dostawą do siedziby Zamawiającego soli drogowej do zimowego utrzymania dróg gminnych gminy miejskiej Tomaszów Lubelski w sezonie zimy 2019/2020 w ilości 100 ton luzem. (więcej…)

Załączniki