Aktualności

Komunikat Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg w Tomaszowie Lubelskim dotyczący oświetlenia ulicznego na terenie miasta

KOMUNIKAT

   Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg w Tomaszowie Lubelskim informuje, iż w związku z trwającą wymianą oświetlenia ulicznego na terenie miasta Tomaszów Lubelski mogą wystąpić czasowe wyłączenia oświetlenia na poszczególnych ulicach.

Za wynikłe z tego powodu utrudnienia serdecznie przepraszamy i prosimy o wyrozumiałość mieszkańców.

 

Dyrektor MZD

inż. Wiesław Drążek

Nabór wniosków na wolne stoisko handlowe Nr 24, pod parasolem stół Nr 6 położone na Targowisku „Mój Rynek” w Tomaszowie Lubelskim przy ulicy Traugutta

DA.1550.4.2023

DYREKTOR

 MIEJSKIEGO ZARZĄDU DRÓG

W TOMASZOWIE LUBELSKIM

OGŁASZA

 nabór wniosków na wolne stoisko handlowe Nr 24, pod parasolem

stół Nr 6 o powierzchni handlowej 2,96m2

położone na Targowisku „Mój Rynek”

w Tomaszowie Lubelskim przy ulicy Traugutta 16

przeznaczone pod sprzedaż produktów rolno-spożywczych (więcej…)

Załączniki

Przetargi

Zakup paliw dla potrzeb Miejskiego Zarządu Dróg w Tomaszowie Lubelskim na 2024 rok

DZ.171.8.2023

OGŁOSZENIE

 Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg w Tomaszowie Lubelskim zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości mniejszej od progów unijnych na podstawie art. 275 pkt 1 Ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2023 poz. 1605 ze zm.), ogłoszonego w BZP dnia 29.11.2023r. pod numerem 2023/BZP 00520955/1, na:

„Zakup paliw dla potrzeb Miejskiego Zarządu Dróg w Tomaszowie Lubelskim na 2024 rok”

Załączniki

Świadczenie usług sprzętowo-transportowych przy zimowym utrzymaniu dróg gminnych gminy miejskiej Tomaszów Lubelski w sezonie zimy 2023/2024

DZ.171.7.2023

ZAPROSZENIE

 Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg w Tomaszowie Lubelskim zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000 złotych, na:

„Świadczenie usług sprzętowo-transportowych przy zimowym utrzymaniu dróg gminnych gminy miejskiej Tomaszów Lubelski w sezonie zimy 2023/2024”

Załączniki

Świadczenie usług sprzętowo-transportowych przy zimowym utrzymaniu dróg gminnych gminy miejskiej Tomaszów Lubelski w sezonie zimy 2023/2024

DZ.171.6.2023

ZAPROSZENIE

  Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg w Tomaszowie Lubelskim zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000 złotych, na:

„Świadczenie usług sprzętowo-transportowych przy zimowym utrzymaniu dróg gminnych gminy miejskiej Tomaszów Lubelski w sezonie zimy 2023/2024”

Załączniki

Zakup z dostawą do siedziby Zamawiającego soli drogowej do zimowego utrzymania dróg gminnych gminy miejskiej Tomaszów Lubelski w sezonie zimy 2023/2024

DZ.171.5.2023

ZAPROSZENIE

 Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg w Tomaszowie Lubelskim zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000 złotych, na:

„Zakup z dostawą do siedziby Zamawiającego soli drogowej do zimowego utrzymania dróg

gminnych gminy miejskiej Tomaszów Lubelski w sezonie zimy 2023/2024

w ilości 100 ton luzem”

Załączniki