Przebudowa istniejącej kotłowni węglowej na kotłownię gazową zasilaną gazem ziemnym w budynku Miejskiego Zarządu Dróg w Tomaszowie Lubelskim

DZ.171.2.2020

O G Ł O S Z E N I E

DYREKTOR MIEJSKIEGO ZARZĄDU DRÓG

w Tomaszowie Lubelskim

zaprasza do składania ofert w trybie przetargu nieograniczonego

o wartości szacunkowej powyżej 30 000 EURO

Ogłoszenie w BZP nr 557115-N-2020 z dnia 2020-07-02 r.

Przebudowa istniejącej kotłowni węglowej na kotłownię gazową zasilaną

gazem ziemnym w budynku Miejskiego Zarządu Dróg w Tomaszowie Lubelskim

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego (więcej…)

Załączniki

Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji obejmującej wymianę kotła co z paliwa stałego na paliwo gazowe – gaz ziemny w budynku Miejskiego Zarządu Dróg w Tomaszowie Lubelskim ul. Piotra Ściegiennego 57

Sd.171.ZAK.4.2020

ZAPYTANIE OFERTOWE

na opracowanie dokumentacji obejmującej

wymianę kotła co z paliwa stałego na paliwo gazowe – gaz ziemny

w budynku Miejskiego Zarządu Dróg

w Tomaszowie Lubelskim ul. Piotra Ściegiennego 57 (więcej…)

Załączniki

Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji obejmującej przebudowę kotłowni ze zmianą źródła ciepła ze stałego na gaz ziemny dla budynku administracyjno-warsztatowo-magazynowego Miejskiego Zarządu Dróg w Tomaszowie Lubelskim

Sd.171.ZAK.3.2020

ZAPYTANIE OFERTOWE

na opracowanie dokumentacji obejmującej

 przebudowę kotłowni ze zmianą źródła ciepła ze stałego na gaz ziemny

dla budynku administracyjno-warsztatowo-magazynowego

Miejskiego Zarządu Dróg w Tomaszowie Lubelskim (więcej…)

Załączniki

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2020 rok

Załączniki

Dostawa paliw i olei silnikowych dla potrzeb Miejskiego Zarządu Dróg w Tomaszowie Lubelskim na 2020 rok

Sd.171.14.2018

O G Ł O S Z E N I E

DYREKTOR MIEJSKIEGO ZARZĄDU DRÓG

w Tomaszowie Lubelskim

zaprasza do składania ofert w trybie przetargu nieograniczonego

o wartości szacunkowej powyżej 30 000 EURO

Ogłoszenie W BZP nr 627176-N-2019 z dnia 2019-11-25 r.

Dostawa paliw i olei silnikowych dla potrzeb Miejskiego Zarządu Dróg

w Tomaszowie Lubelskim na 2020 rok

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego (więcej…)

Załączniki

Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg w Tomaszowie Lubelskim ogłasza IV przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż składników majątku ruchomego

Sd.171.SMR.4.2019

DYREKTOR MIEJSKIEGO ZARZĄDU DRÓG

W TOMASZOWIE LUBELSKIM

ogłasza

IV przetarg pisemny nieograniczony

na sprzedaż składników majątku ruchomego

ciągnik Ursus C-360, rok produkcji 1985,

LTM 2C54, pojemność silnika 3120cm3, moc silnika 38,20kW, masa własna 2125kg, numer identyfikacyjny pojazdu 543544 (więcej…)

Załączniki

Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg w Tomaszowie Lubelskim ogłasza III przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż składników majątku ruchomego

Sd.171.SMR.3.2019

DYREKTOR MIEJSKIEGO ZARZĄDU DRÓG

W TOMASZOWIE LUBELSKIM

 ogłasza

III przetarg pisemny nieograniczony

na sprzedaż składników majątku ruchomego

 – ciągnik Ursus C-360, rok produkcji 1985, LTM 2C54, pojemność silnika 3120cm3, moc silnika 38,20kW, masa własna 2125kg, numer identyfikacyjny pojazdu 543544

– ciągnik Ursus C-360, rok produkcji 1982, LTM 2C64, pojemność silnika 3120cm3, moc silnika 38,20kW, masa własna 2125kg, numer identyfikacyjny pojazdu 459980  (więcej…)

Załączniki

Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg w Tomaszowie Lubelskim ogłasza II przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż składników majątku ruchomego

Sd.171.SMR.2.2019

DYREKTOR MIEJSKIEGO ZARZĄDU DRÓG

W TOMASZOWIE LUBELSKIM

 ogłasza

II przetarg pisemny nieograniczony

na sprzedaż składników majątku ruchomego

– urządzenie do przerobu zerwanego asfaltu – RECYKLER MADRO UPZA-1500, rok produkcji 2008, nr fabryczny UPZA 1500 nr 52, typ silnika YANMAR, ładowność 1500kg

– ciągnik Ursus C-360, rok produkcji 1985, LTM 2C54, pojemność silnika 3120cm3, moc silnika 38,20kW, masa własna 2125kg, numer identyfikacyjny pojazdu 543544

– ciągnik Ursus C-360, rok produkcji 1982, LTM 2C64, pojemność silnika 3120cm3, moc silnika 38,20kW, masa własna 2125kg, numer identyfikacyjny pojazdu 459980  (więcej…)

Załączniki

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2019 rok

Załączniki

Dostawa paliw i olei silnikowych dla potrzeb Miejskiego Zarządu Dróg w Tomaszowie Lubelskim na 2019 rok

Sd.171.14.2018

O G Ł O S Z E N I E

DYREKTOR MIEJSKIEGO ZARZĄDU DRÓG

w Tomaszowie Lubelskim

zaprasza do składania ofert w trybie przetargu nieograniczonego

o wartości szacunkowej powyżej 30 000 EURO

Ogłoszenie w BZP nr 656874-N-2018 z dnia 2018-12-04 r.

Dostawa paliw i olei silnikowych dla potrzeb Miejskiego Zarządu Dróg

w Tomaszowie Lubelskim na 2019 rok

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego (więcej…)

Załączniki