Nabór wniosków na wolne stoisko handlowe stół Nr 2 na stoisku handlowym Nr 22 pod parasolem położone na Targowisku „Mój Rynek” w Tomaszowie Lubelskim przy ulicy Traugutta

DA.1550.7.2023

DYREKTOR

 MIEJSKIEGO ZARZĄDU DRÓG

W TOMASZOWIE LUBELSKIM

OGŁASZA

 

nabór wniosków na wolne stoisko handlowe

stół Nr 2 o powierzchni handlowej 1,88m2

na stoisku handlowym Nr 22 pod parasolem

położone na Targowisku „Mój Rynek”

w Tomaszowie Lubelskim przy ulicy Traugutta 16

przeznaczone pod sprzedaż produktów rolno-spożywczych

  (więcej…)

Załączniki

Bieżące utrzymanie sygnalizacji świetlnych usytuowanych w ciągach dróg gminnych na terenie miasta Tomaszów Lubelski w 2024 roku

DZ.171.9.2023

ZAPROSZENIE

Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg w Tomaszowie Lubelskim zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000 złotych, na:

„Bieżące utrzymanie sygnalizacji świetlnych usytuowanych w ciągach dróg gminnych

na terenie miasta Tomaszów Lubelski w 2024 roku”

Załączniki