Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni dróg gminnych gminy miejskiej Tomaszów Lubelski w 2024 roku

DZ.171.2.2024

ZAPROSZENIE

   Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg w Tomaszowie Lubelskim zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000 złotych na:

„Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni dróg gminnych gminy miejskiej Tomaszów Lubelski w 2024 roku”

Załączniki