Odpowiedź na zapytanie nr 1 do zapytania ofertowego na opracowanie dokumentacji obejmującej wymianę kotła co z paliwa stałego na paliwo gazowe – gaz ziemny w budynku Miejskiego Zarządu Dróg w Tomaszowie Lubelskim ul. Piotra Ściegiennego 57

Sd.171.ZAK.4.1.2020

ODPOWIEDŹ

NA ZAPYTANIE NR 1

    Miejski Zarząd Dróg informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego znak Sd.171.ZAK.4.2020 na opracowanie dokumentacji obejmującej wymianę kotła co z paliwa stałego na paliwo gazowe – gaz ziemny w budynku Miejskiego Zarządu Dróg w Tomaszowie Lubelskim ul. Piotra Ściegiennego 57, w dniu 10.02.2020r. wpłynęło zapytanie dotyczące przedmiotowego postępowania. Poniżej przedstawiamy pytania oraz udzielone odpowiedzi: (więcej…)

Załączniki

Odpowiedź na zapytanie nr 1 do zapytania ofertowego na opracowanie dokumentacji obejmującej przebudowę kotłowni ze zmianą źródła ciepła ze stałego na gaz ziemny dla budynku administracyjno-warsztatowo-magazynowego Miejskiego Zarządu Dróg w Tomaszowie Lubelskim

Sd.171.ZAK.3.1.2020

ODPOWIEDŹ

NA ZAPYTANIE NR 1

   Miejski Zarząd Dróg informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego znak Sd.171.ZAK.3.2020 na opracowanie dokumentacji obejmującej przebudowę kotłowni ze zmianą źródła ciepła ze stałego na gaz ziemny dla budynku administracyjno-warsztatowo-magazynowego Miejskiego Zarządu Dróg w Tomaszowie Lubelskim w dniu 31.01.2020r. wpłynęło zapytanie dotyczące przedmiotowego postępowania. Poniżej przedstawiamy pytania oraz udzielone odpowiedzi: (więcej…)

Załączniki

Odpowiedź na zapytanie nr 2 na dostawę paliw i olei silnikowych dla potrzeb Miejskiego Zarządu Dróg w Tomaszowie Lubelskim na 2019 rok

Sd.171.14.2.2018

ODPOWIEDŹ

NA ZAPYTANIE NR 2

     Miejski Zarząd Dróg w Tomaszowie Lubelskim informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego znak Sd.171.14.2018 na dostawę paliw i olei silnikowych dla potrzeb Miejskiego Zarządu Dróg w Tomaszowie Lubelskim na 2019 rok w dniu 07.12.2018r. wpłynęło zapytanie dotyczące niniejszego postępowania.

Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2018 poz. 1986 ze zm.), przedstawiamy poniżej zadane pytania oraz udzielone odpowiedzi: (więcej…)

Załączniki

Odpowiedź na zapytanie nr 1 na dostawę paliw i olei silnikowych dla potrzeb Miejskiego Zarządu Dróg w Tomaszowie Lubelskim na 2019 rok

Sd.171.14.1.2018

ODPOWIEDŹ

NA ZAPYTANIE NR 1

     Miejski Zarząd Dróg informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego znak Sd.171.14.2018 na Dostawę paliw i olei silnikowych dla potrzeb Miejskiego Zarządu Dróg w Tomaszowie Lubelskim na 2019 rok w dniu 05.12.2018r. wpłynęło zapytanie dotyczące zadania nr 2 przedmiotowego postępowania.

Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2018 poz. 1986 ze zm.), przedstawiamy poniżej pytania oraz udzielone odpowiedzi: (więcej…)

Załączniki

Odpowiedź na zapytanie nr 1 na zakup paliw do końca 2018 roku

Sd.171.6.1.2018

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE NR 1

        Miejski Zarząd Dróg w Tomaszowie Lubelskim informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego znak Sd.171.6.2018 na zakup paliw do końca 2018 roku w dniu 03.08.2018r. wpłynęło zapytanie dotyczące wymagań zawartych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz Projektu umowy.

Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2017 poz. 1579 ze zm.), przedstawiamy poniżej zadane pytania oraz udzielone odpowiedzi: (więcej…)

Odpowiedź na pytanie nr 1 na zakup paliw i olei silnikowych na 2018 rok

Sd.171.13.1.2017

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 1

            Miejski Zarząd Dróg informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego znak Sd.171.13.2017 na Zakup paliw i olei silnikowych na 2018 rok w dniu 05.12.2017r. wpłynęło pytanie dotyczące części 3 przedmiotowego postępowania. (więcej…)

Odpowiedź na zapytanie nr 1 na przebudowę drogi gminnej Nr 111794L, tj. ul. Asnyka w Tomaszowie Lubelskim

Sd.171.9.1.2017

ODPOWIEDŹ

NA ZAPYTANIE Nr 1

 

Miejski Zarząd Dróg w Tomaszowie Lubelskim informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego znak Sd.171.9.2017 na przebudowę drogi gminnej Nr 111794L, tj. ul. Asnyka w Tomaszowie Lubelskim w dniu 22.08.2017r. wpłynęło zapytanie dotyczące technologii wykonania nawierzchni drogi. (więcej…)