Świadczenie usług sprzętowo-transportowych przy zimowym utrzymaniu dróg gminnych gminy miejskiej Tomaszów Lubelski w sezonie zimy 2021/2022

DZ.171.8.2021

ZAPROSZENIE

Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg w Tomaszowie Lubelskim zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000 złotych, na:

„Świadczenie usług sprzętowo-transportowych przy zimowym utrzymaniu dróg gminnych gminy miejskiej Tomaszów Lubelski w sezonie zimy 2021/2022”

Załączniki