Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu na przebudowę drogi gminnej Nr 111794L, tj. ul. Asnyka w Tomaszowie Lubelskim

Sd.171.8.1.2017

 

I N F O R M A C J A

   Kierownik Miejskiego Zarządu Dróg w Tomaszowie Lubelskim, zgodnie z art. 86 ust. 5 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz.U. z 2015r. poz. 2164 ze zm.), informuje o prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, znak Sd.171.8.2017, ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 21.07.2017r. pod pozycją 555612-N-2017, na:

„Przebudowę drogi gminnej Nr 111794L, tj. ul. Asnyka

w Tomaszowie Lubelskim”. (więcej…)

Załączniki

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na zakup paliw i olei silnikowych na 2017 rok

Sd.171.13.4.2016

I N F O R M A C J A

O WYBORZE NAJKORZYTNIEJSZEJ  OFERTY

           Kierownik Miejskiego Zarządu Dróg w Tomaszowie Lubelskim, zgodnie z art. 92 ust. 1 i 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz.U. z 2016r. poz. 1020), informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości powyżej 30 000 EURO, znak Sd.171.13.2016, ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 01.12.2016r. pod pozycją 356582-2016, na: Zakup paliw i olei silnikowych na 2017 rok, zostały złożone dwie (2) oferty. (więcej…)

Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu na zakup paliw i olei silnikowych na 2017 rok

Sd.171.13.1.2016

 I N F O R M A C J A

Kierownik Miejskiego Zarządu Dróg w Tomaszowie Lubelskim, zgodnie z art. 86 ust. 5 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz.U. z 2016r. poz. 1020), informuje o prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości powyżej 30 000 EURO, znak Sd.171.13.2016, ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 01.12.2016r. pod pozycją 356582-2016, na:

„Zakup paliw i olei silnikowych na 2017 rok”. (więcej…)