Dostawa paliw i olei silnikowych dla potrzeb Miejskiego Zarządu Dróg w Tomaszowie Lubelskim na 2020 rok

Sd.171.14.2018

O G Ł O S Z E N I E

DYREKTOR MIEJSKIEGO ZARZĄDU DRÓG

w Tomaszowie Lubelskim

zaprasza do składania ofert w trybie przetargu nieograniczonego

o wartości szacunkowej powyżej 30 000 EURO

Ogłoszenie W BZP nr 627176-N-2019 z dnia 2019-11-25 r.

Dostawa paliw i olei silnikowych dla potrzeb Miejskiego Zarządu Dróg

w Tomaszowie Lubelskim na 2020 rok

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego (więcej…)

Załączniki

Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg w Tomaszowie Lubelskim ogłasza IV przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż składników majątku ruchomego

Sd.171.SMR.4.2019

DYREKTOR MIEJSKIEGO ZARZĄDU DRÓG

W TOMASZOWIE LUBELSKIM

ogłasza

IV przetarg pisemny nieograniczony

na sprzedaż składników majątku ruchomego

ciągnik Ursus C-360, rok produkcji 1985,

LTM 2C54, pojemność silnika 3120cm3, moc silnika 38,20kW, masa własna 2125kg, numer identyfikacyjny pojazdu 543544 (więcej…)

Załączniki