DO MIESZKAŃCÓW MIASTA TOMASZÓW LUBELSKI

W związku z rozpoczynającą się akcją zimowego utrzymania dróg gminnych gminy miejskiej Tomaszów Lubelski oraz dróg wewnętrznych, będących w zarządzie Miejskiego Zarządu Dróg w Tomaszowie Lubelskim, zwracam się z prośbą do mieszkańców miasta o nie pozostawianie pojazdów na jezdniach. Pozostawione pojazdy uniemożliwiają odśnieżanie i usuwanie gołoledzi oraz stanowią zagrożenie w ruchu drogowym.

                        Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg

w Tomaszowie Lubelskim

Tadeusz Wagner

Nabór wniosków na wolne stoisko handlowe nr 13 położone na Targowisku „Mój Rynek” w Tomaszowie Lubelskim przy ulicy Traugutta

DA.1550.5.2022

DYREKTOR

 MIEJSKIEGO ZARZĄDU DRÓG

W TOMASZOWIE LUBELSKIM

OGŁASZA

 nabór wniosków na wolne stoisko handlowe nr 13

położone na Targowisku „Mój Rynek” w Tomaszowie Lubelskim

przy ulicy Traugutta 16 w budynku Nr 5, o powierzchni 14,16m2,

wyposażone w instalację elektryczną i wentylację grawitacyjną

przeznaczone pod sprzedaż produktów rolno-spożywczych

(więcej…)

Załączniki

Nabór wniosków na wolne stoisko handlowe nr 11/12 położone na Targowisku „Mój Rynek” w Tomaszowie Lubelskim przy ulicy Traugutta

DA.1550.3.2022

 

DYREKTOR

 MIEJSKIEGO ZARZĄDU DRÓG

W TOMASZOWIE LUBELSKIM

OGŁASZA

 nabór wniosków na wolne stoisko handlowe nr 11/12

położone na Targowisku „Mój Rynek” w Tomaszowie Lubelskim

przy ulicy Traugutta 16 w budynku Nr 5, o powierzchni 20,66m2,

wyposażone w instalację elektryczną i wentylację grawitacyjną

przeznaczone pod sprzedaż produktów rolno-spożywczych

(więcej…)

Załączniki

Informacja o możliwości korzystania z kaplicy na Cmentarzu Komunalnym w Tomaszowie Lubelskim

Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg w Tomaszowie Lubelskim informuje, że w związku z zakończeniem robót budowlanych związanych z przebudową budynku kaplicy na Cmentarzu Komunalnym przy ulicy Zamojskiej w Tomaszowie Lubelskim od dnia 02.11.2021r. jest już możliwość korzystania z kaplicy do organizowania uroczystości pogrzebowych.

                                                                 Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg

                                                                            Tadeusz Wagner

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Informacja o przedłużeniu terminu braku możliwości korzystania z kaplicy na Cmentarzu Komunalnym w Tomaszowie Lubelskim

Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg w Tomaszowie Lubelskim informuje, że w związku z wystąpieniem konieczności wykonania dodatkowych robót budowlanych a także z trudnościami związanymi z pandemią, został wydłużony termin realizacji umowy na przebudowę budynku kaplicy na Cmentarzu Komunalnym przy ulicy Zamojskiej w Tomaszowie Lubelskim.

W związku z tym do 30.07.2021r. nie będzie możliwe korzystanie z kaplicy do organizowania uroczystości pogrzebowych.

Za wynikłe z tego powodu utrudnienia serdecznie przepraszamy.

 

                                                         Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg

                                                                            Tadeusz Wagner

Informacja o bilansie jednostkowym za 2020 rok Miejskiego Zarządu Dróg w Tomaszowie Lubelskim

Bilans jednostkowy za 2020 rok Miejskiego Zarządu Dróg w Tomaszowie Lubelskim znajduje się na stronie BIP Urzędu Miasta Tomaszów Lubelski

https://umtomaszowlubelski.bip.lubelskie.pl/index.php?id=481&p1=szczegoly&p2=1645221

 

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Dlaczego spis powszechny jest ważny dla nas wszystkich?

Bo jego wyniki pozwalają odpowiadać na nasze potrzeby na poziomie lokalnym i globalnym. Stanowią wyznacznik dla tworzenia budżetów przez samorządy oraz podstawę określania wysokości subwencji państwowych czy dotacji dla gmin i województw.

Wyniki uzyskane ze Spisu powszechnego wykorzystywane są przez kluczowe resorty do planowania działań w zakresie oświaty, ochrony zdrowia, zabezpieczenia społecznego, polityki żywnościowej, finansów, zagospodarowania przestrzennego, potrzeb mieszkaniowych czy gospodarki wodno- ściekowej.

Informacje statystyczne pozyskane dzięki spisowi ludności, konieczne do złożenia wniosków i sporządzenia studiów wykonalności projektów lub do stworzenia biznesplanów wykorzystują przedsiębiorcy oraz beneficjenci funduszy europejskich w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO).

Wysokość dotacji unijnych oraz liczba miejsc w Parlamencie Europejskim zależą m.in. od liczby mieszkańców, określonej wynikami ostatniego spisu.

To wydarzenie ma znaczenie dla nas wszystkich!

Wejdź na spis.gov.pl i spisz się przez internet!

Narodowy Spis Ludności i Mieszkań 2021 trwa od 1 kwietnia

 

Znaleziono głośnik przenośny

W dniu 16.03.2021r. na terenie Parku Miejskiego w Tomaszowie Lubelskim znaleziono głośnik przenośny. Właściciel może go odebrać w Miejskim Zarządzie Dróg w Tomaszowie Lubelskim przy ulicy Piotra Ściegiennego 57, tel. 846642735.