Informacja o zmianie numeru rachunku bankowego

Miejski Zarząd Dróg w Tomaszowie Lubelskim informuje, iż od 01.01.2020 roku nastąpi zmiana numeru rachunku bankowego. Prosimy o przekazywanie należności na poniższy numer konta:

80 9639 0009 2001 0011 1966 0001

Bank Spółdzielczy Tomaszów Lubelski

Prosimy o zwrócenie uwagi w dokonywaniu opłat po 01.01.2020 roku uwzględniając nowy numer rachunku bankowego.

Informacja o bilansie jednostkowym za 2018 rok Miejskiego Zarządu Dróg w Tomaszowie Lubelskim

Bilans jednostkowy za 2018 rok Miejskiego Zarządu Dróg w Tomaszowie Lubelskim znajduje się na stronie BIP Urzędu Miasta Tomaszów Lubelski

https://umtomaszowlubelski.bip.lubelskie.pl/index.php?id=404&p1=szczegoly&p2=1381115

 

 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych dla klientów Miejskiego Zarządu Dróg w Tomaszowie Lubelskim

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych dla klientów

Miejskiego Zarządu Dróg w Tomaszowie Lubelskim

             W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych. (więcej…)

Załączniki

Burmistrz Miasta Tomaszowa Lubelskiego przypomina

Burmistrz Miasta Tomaszowa Lubelskiego przypomina o obowiązkach ciążących na właścicielach nieruchomości w okresie zimowym w zakresie utrzymania czystości i porządku.

Na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach / Dz. U. z 2013r. poz. 1399 ze zmianami / właściciele nieruchomości zapewniają między innymi utrzymanie czystości i porządku poprzez:

(więcej…)

Ogłoszenie o opłatach rocznych

OGŁOSZENIE

Miejski Zarząd Dróg w Tomaszowie Lubelskim przypomina, że zgodnie z art. 40 ust. 13a Ustawy z dnia 21 marca 1985r. O drogach publicznych (Dz.U. z 2016r.  poz. 1440) opłatę roczną za umieszczone urządzenia w pasie drogowym, za kolejne lata, uiścić należy do 15 stycznia każdego roku, z góry za dany rok.

Kierownik Jednostki

inż. Andrzej Dmitroca

Apel do mieszkańców Tomaszowa Lubelskiego

                                            APEL DO MIESZKAŃCÓW

          W związku z rozpoczęciem przez Miejski Zarząd Dróg w Tomaszowie Lubelskim akcji zimowego utrzymania dróg gminnych gminy miejskiej oraz dróg wewnętrznych, będących własnością Urzędu Miasta, prosi się mieszkańców miasta Tomaszów Lubelski o współpracę ze służbami miejskimi i nie pozostawianie pojazdów na jezdniach. Pozostawione pojazdy uniemożliwiają odśnieżanie i posypywanie dróg miejskich co w następstwie stanowi zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

                                                                                Podpisał:

                                                                            Kierownik MZD

                                                                        inż. Andrzej Dmitroca

Ogłoszenie w sprawie wniosków na zajęcie pasa drogowego

OGŁOSZENIE

Kierownik Miejskiego Zarządu Dróg w Tomaszowie Lubelskim informuje, iż zgodnie z Zarządzeniem Nr 8/2008 z dnia 30-12-2008r. w sprawie wydawania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego pod działalność komercyjną (handel w pasie drogowym w czasie przedświątecznym) wnioski w sprawie zajęcia pasa drogowego będą przyjmowane nie wcześniej niż trzy miesiące przed planowanym zajęciem pasa drogowego.

                                                                                          Kierownik MZD

                                                                                     inż. Andrzej Dmitroca

Akcja Zima

Zima jest jednym z trudniejszych okresów dla zarządcy drogi. W okresie tym wymagane jest zachowanie rozsądnego kompromisu między wymaganiami użytkownika a uzasadnionymi ekonomicznie nakładami zarządcy drogi i wymaganiami ochrony środowiska.

(więcej…)