Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Informacja o przedłużeniu terminu braku możliwości korzystania z kaplicy na Cmentarzu Komunalnym w Tomaszowie Lubelskim

Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg w Tomaszowie Lubelskim informuje, że w związku z wystąpieniem konieczności wykonania dodatkowych robót budowlanych a także z trudnościami związanymi z pandemią, został wydłużony termin realizacji umowy na przebudowę budynku kaplicy na Cmentarzu Komunalnym przy ulicy Zamojskiej w Tomaszowie Lubelskim.

W związku z tym do 30.07.2021r. nie będzie możliwe korzystanie z kaplicy do organizowania uroczystości pogrzebowych.

Za wynikłe z tego powodu utrudnienia serdecznie przepraszamy.

 

                                                         Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg

                                                                            Tadeusz Wagner

Informacja o bilansie jednostkowym za 2020 rok Miejskiego Zarządu Dróg w Tomaszowie Lubelskim

Bilans jednostkowy za 2020 rok Miejskiego Zarządu Dróg w Tomaszowie Lubelskim znajduje się na stronie BIP Urzędu Miasta Tomaszów Lubelski

https://umtomaszowlubelski.bip.lubelskie.pl/index.php?id=481&p1=szczegoly&p2=1645221

 

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Dlaczego spis powszechny jest ważny dla nas wszystkich?

Bo jego wyniki pozwalają odpowiadać na nasze potrzeby na poziomie lokalnym i globalnym. Stanowią wyznacznik dla tworzenia budżetów przez samorządy oraz podstawę określania wysokości subwencji państwowych czy dotacji dla gmin i województw.

Wyniki uzyskane ze Spisu powszechnego wykorzystywane są przez kluczowe resorty do planowania działań w zakresie oświaty, ochrony zdrowia, zabezpieczenia społecznego, polityki żywnościowej, finansów, zagospodarowania przestrzennego, potrzeb mieszkaniowych czy gospodarki wodno- ściekowej.

Informacje statystyczne pozyskane dzięki spisowi ludności, konieczne do złożenia wniosków i sporządzenia studiów wykonalności projektów lub do stworzenia biznesplanów wykorzystują przedsiębiorcy oraz beneficjenci funduszy europejskich w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO).

Wysokość dotacji unijnych oraz liczba miejsc w Parlamencie Europejskim zależą m.in. od liczby mieszkańców, określonej wynikami ostatniego spisu.

To wydarzenie ma znaczenie dla nas wszystkich!

Wejdź na spis.gov.pl i spisz się przez internet!

Narodowy Spis Ludności i Mieszkań 2021 trwa od 1 kwietnia

 

Znaleziono głośnik przenośny

W dniu 16.03.2021r. na terenie Parku Miejskiego w Tomaszowie Lubelskim znaleziono głośnik przenośny. Właściciel może go odebrać w Miejskim Zarządzie Dróg w Tomaszowie Lubelskim przy ulicy Piotra Ściegiennego 57, tel. 846642735.

Informacja o braku możliwości korzystania z kaplicy na Cmentarzu Komunalnym w Tomaszowie Lubelskim

Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg w Tomaszowie Lubelskim informuje, że w dniu 28.01.2021r. została podpisana umowa na przebudowę budynku kaplicy na Cmentarzu Komunalnym przy ulicy Zamojskiej w Tomaszowie Lubelskim.

W związku z tym w terminie od 08.02.2021r. do 30.06.2021r. nie będzie możliwe korzystanie z kaplicy do organizowania uroczystości pogrzebowych.

Za wynikłe z tego powodu utrudnienia serdecznie przepraszamy.

 

                                                         Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg

                                                                            Tadeusz Wagner

APEL DO MIESZKAŃCÓW MIASTA TOMASZÓW LUBELSKI

W związku z intensywnymi opadami śniegu, Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg w Tomaszowie Lubelskim prosi mieszkańców Miasta o współpracę ze służbami miejskimi i nie pozostawianie pojazdów na jezdniach. Pozostawione pojazdy uniemożliwiają odśnieżanie i posypywanie dróg miejskich co w następstwie stanowi zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg

Tadeusz Wagner

 

Informacja o dniu wolnym

   Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg w Tomaszowie Lubelskim informuje, że nasza jednostka w dniu 24.12.2020r. nie pracuje.

   Sprawy pilne można zgłaszać na telefon alarmowy 517 048 840.

 

Informacja o godzinach pracy i telefonie alarmowym

   Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg w Tomaszowie Lubelskim informuje, że nasza jednostka pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00.

   Po godzinach pracy oraz w dni wolne i świąteczne sprawy pilne i niecierpiące zwłoki, można zgłaszać na telefon alarmowy 517 048 840.