Informacja o bilansie jednostkowym za 2019 rok Miejskiego Zarządu Dróg w Tomaszowie Lubelskim

Bilans jednostkowy za 2019 rok Miejskiego Zarządu Dróg w Tomaszowie Lubelskim znajduje się na stronie BIP Urzędu Miasta Tomaszów Lubelski

https://umtomaszowlubelski.bip.lubelskie.pl/index.php?id=444&p1=szczegoly&p2=1531764

Informacja o zmianie opłat obowiązujących od 18 czerwca 2020 roku na cmentarzu komunalnym w Tomaszowie Lubelskim

Miejski Zarząd Dróg w Tomaszowie Lubelskim informuje, iż od dnia 18 czerwca 2020 roku ulegają zmianie opłaty obowiązujące na cmentarzu komunalnym w Tomaszowie Lubelskim zgodnie z załącznikiem do Uchwały Nr XIX/210/2020 Rady Miasta Tomaszów Lubelski.

Załączniki

KLAUZULA OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO – MONITORING WIZYJNY

 KLAUZULA OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO – MONITORING WIZYJNY

        Miejski Zarząd Dróg w Tomaszowie Lubelskim przy ul. Piotra  Ściegiennego 57, działając zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1), dalej jako: ”RODO” informuje, że: (więcej…)

Załączniki

KLAUZULA INFORMACYJNA – MONITORING WIZYJNY – Zgodnie z zapisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), zwanego RODO

Załączniki

Komunikat Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg w Tomaszowie Lubelskim dotyczący obsługi interesantów w Miejskim Zarządzie Dróg w Tomaszowie Lubelskim

KOMUNIKAT

 

Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg w Tomaszowie Lubelskim

dotyczący obsługi interesantów w Miejskim Zarządzie Dróg

w Tomaszowie Lubelskim

 

W trosce o bezpieczeństwo Państwa i Państwa rodzin, Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg ogranicza wstęp do budynku administracyjnego i zaplecza Miejskiego Zarządu Dróg w Tomaszowie Lubelskim. Sprawy pilne załatwiane będą przez:

Punkt Obsługi Interesanta.

Sprawy, które nie wymagają osobistego udziału interesantów prosimy załatwiać:

telefonicznie 84 664 27 35,

za pośrednictwem poczty elektronicznej mzd@mzdtomaszow.pl

Wszelkie płatności prosimy dokonywać przelewem.

 

Informacja o zmianie numeru rachunku bankowego

Miejski Zarząd Dróg w Tomaszowie Lubelskim informuje, iż od 01.01.2020 roku nastąpi zmiana numeru rachunku bankowego. Prosimy o przekazywanie należności na poniższy numer konta:

80 9639 0009 2001 0011 1966 0001

Bank Spółdzielczy Tomaszów Lubelski

Prosimy o zwrócenie uwagi w dokonywaniu opłat po 01.01.2020 roku uwzględniając nowy numer rachunku bankowego.

Informacja o bilansie jednostkowym za 2018 rok Miejskiego Zarządu Dróg w Tomaszowie Lubelskim

Bilans jednostkowy za 2018 rok Miejskiego Zarządu Dróg w Tomaszowie Lubelskim znajduje się na stronie BIP Urzędu Miasta Tomaszów Lubelski

https://umtomaszowlubelski.bip.lubelskie.pl/index.php?id=404&p1=szczegoly&p2=1381115

 

 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych dla klientów Miejskiego Zarządu Dróg w Tomaszowie Lubelskim

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych dla klientów

Miejskiego Zarządu Dróg w Tomaszowie Lubelskim

             W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych. (więcej…)

Załączniki

Burmistrz Miasta Tomaszowa Lubelskiego przypomina

Burmistrz Miasta Tomaszowa Lubelskiego przypomina o obowiązkach ciążących na właścicielach nieruchomości w okresie zimowym w zakresie utrzymania czystości i porządku.

Na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach / Dz. U. z 2013r. poz. 1399 ze zmianami / właściciele nieruchomości zapewniają między innymi utrzymanie czystości i porządku poprzez:

(więcej…)

Ogłoszenie o opłatach rocznych

OGŁOSZENIE

Miejski Zarząd Dróg w Tomaszowie Lubelskim przypomina, że zgodnie z art. 40 ust. 13a Ustawy z dnia 21 marca 1985r. O drogach publicznych (Dz.U. z 2016r.  poz. 1440) opłatę roczną za umieszczone urządzenia w pasie drogowym, za kolejne lata, uiścić należy do 15 stycznia każdego roku, z góry za dany rok.

Kierownik Jednostki

inż. Andrzej Dmitroca