Odpowiedź na zapytanie nr 1 do zapytania ofertowego na opracowanie dokumentacji obejmującej wymianę kotła co z paliwa stałego na paliwo gazowe – gaz ziemny w budynku Miejskiego Zarządu Dróg w Tomaszowie Lubelskim ul. Piotra Ściegiennego 57

Sd.171.ZAK.4.1.2020

ODPOWIEDŹ

NA ZAPYTANIE NR 1

    Miejski Zarząd Dróg informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego znak Sd.171.ZAK.4.2020 na opracowanie dokumentacji obejmującej wymianę kotła co z paliwa stałego na paliwo gazowe – gaz ziemny w budynku Miejskiego Zarządu Dróg w Tomaszowie Lubelskim ul. Piotra Ściegiennego 57, w dniu 10.02.2020r. wpłynęło zapytanie dotyczące przedmiotowego postępowania. Poniżej przedstawiamy pytania oraz udzielone odpowiedzi:

Pytanie 1: Proszę o doprecyzowanie rodzaju projektu gdyż zgodnie z przytoczonym rozporządzeniem nie ma projektu budowlano-wykonawczego. Czy ma to być projekt budowlany i projekt wykonawczy czy dokumentacja jednostadiowa projekt budowlany z uszczegółowieniem do projektu wykonawczego?

Odpowiedź: Dokumentacja jednostadiowa projekt budowlany z uszczegółowieniem do projektu wykonawczego.

Pytanie 2: Jaka jest aktualna moc kotłowni?

Odpowiedź: Moc kotłowni 60kW.

Pytanie 3: Dokumentacja wymaga pozwolenia na budowę w tym charakterystyki energetycznej, czy przegrody zewnętrzne spełniają wymagania w zakresie współczynników przenikania ciepła?

Odpowiedź: Dokumentacja dotyczy wymiany źródła ciepła.

Pytanie 4: Czy dla kotłowni przewiduje się zasilanie urządzeń technologicznych (nagrzewnic wentylacyjnych) i przygotowania ciepłej wody?

Odpowiedź: Nie przewiduje się.

Pytanie 5: Czy w obiekcie istnieją inne odbiorniki gazowe?

Odpowiedź: Nie istnieją.

Podpisał:

Dyrektor MZD

mgr inż. Tadeusz Wagner

Załączniki