Odpowiedź na zapytanie nr 1 do zapytania ofertowego na opracowanie dokumentacji obejmującej przebudowę kotłowni ze zmianą źródła ciepła ze stałego na gaz ziemny dla budynku administracyjno-warsztatowo-magazynowego Miejskiego Zarządu Dróg w Tomaszowie Lubelskim

Sd.171.ZAK.3.1.2020

ODPOWIEDŹ

NA ZAPYTANIE NR 1

   Miejski Zarząd Dróg informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego znak Sd.171.ZAK.3.2020 na opracowanie dokumentacji obejmującej przebudowę kotłowni ze zmianą źródła ciepła ze stałego na gaz ziemny dla budynku administracyjno-warsztatowo-magazynowego Miejskiego Zarządu Dróg w Tomaszowie Lubelskim w dniu 31.01.2020r. wpłynęło zapytanie dotyczące przedmiotowego postępowania. Poniżej przedstawiamy pytania oraz udzielone odpowiedzi:

Pytanie 1: Czy zakładana inwentaryzacja obiektów dotyczy wszystkich branż (czy ma być pełna czy tylko do celów projektowych)?

Odpowiedź: Inwentaryzacja tylko do celów projektowych.

Pytanie 2: Prosimy o przesłanie planu sytuacyjnego z zaznaczonymi obiektami objętymi zakresem opracowania.

Odpowiedź: Plan sytuacyjny w załączeniu. Dodatkowe informacje: wszystkie budynki w jednym ciągu, murowane bez podpiwniczenia

– budynek nr 1 administracyjny, parterowy z wykorzystanym poddaszem po termomodernizacji,

– budynek nr 2 warsztatowo-magazynowy, parterowy, murowany, bez podpiwniczenia, stropodach przykryty blachą wspartą na kształtownikach stalowych tworzących nad stropodachem zadaszenie dwuspadowe,

– pomieszczenie nr 2K – pomieszczenie kotłowni wyodrębnione z budynku warsztatowo-magazynowego,

– pomieszczenie nr 2S – pomieszczenie suszarni odzieży wyodrębnione z budynku warsztatowo-magazynowego,

– budynek nr 3 – wyodrębnione inne pomieszczenia magazynowe dla których trzeba zaprojektować instalację co z podłączeniem do kotłowni i z pomiarem ciepła.

Pytanie 3: Prosimy o podanie powierzchni oraz kubatury obiektów objętymi opracowaniem.

Odpowiedź: Wymiary na załączniku graficznym, wysokość budynku magazynowo-warsztatowego to 3,70m do 4,20m (różnica z pochylenia stropodachu), wysokości pomieszczeń kotłowni i suszarni jak całego budynku warsztatowo-magazynowego.

Pytanie 4: Prosimy o podanie adresu administracyjnego obiektów objętych przetargiem.

Odpowiedź: Obiekty objęte opracowaniem to siedziba jednostki: Miejski Zarząd Dróg ul. Piotra Ściegiennego 57; 22-600 Tomaszów Lubelski.

Pytanie 5: Czy istniejąca kotłownia na paliwo stałe jest zlokalizowana w podpiwniczeniu w budynku administracyjnego

Odpowiedź: Nie, budynki są niepodpiwniczone, a kotłownia jest wyodrębniona z budynku warsztatu i przylega do ściany budynku administracyjnego.

Pytanie 6: Czy projektowana kotłownia ma być kotłownią dwufunkcyjną (uwzględnia przygotowanie ciepłej wody)

Odpowiedź: Tak kotłownia ma uwzględnić przygotowanie ciepłej wody użytkowej.

Pytanie 7: Czy na terenie działki jest sieć lub przyłącze gazu ziemnego

Odpowiedź: Nie, nie ma. Potrzeba zaprojektować instalację od układu pomiarowego w ogrodzeniu posesji.

Podpisał:

Dyrektor MZD

mgr inż. Tadeusz Wagner

Załączniki