Informacja o zmianie numeru rachunku bankowego

Miejski Zarząd Dróg w Tomaszowie Lubelskim informuje, iż od 01.01.2020 roku nastąpi zmiana numeru rachunku bankowego. Prosimy o przekazywanie należności na poniższy numer konta:

80 9639 0009 2001 0011 1966 0001

Bank Spółdzielczy Tomaszów Lubelski

Prosimy o zwrócenie uwagi w dokonywaniu opłat po 01.01.2020 roku uwzględniając nowy numer rachunku bankowego.