Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu na wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni dróg gminnych gminy miejskiej Tomaszów Lubelski w 2020 roku

DZ.171.1.1.2020

INFORMACJA

Z OTWARCIA OFERT

w postępowaniu o zamówienie publiczne o wartości poniżej 30 000EURO netto na wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni dróg gminnych gminy miejskiej Tomaszów Lubelski w 2020 roku, zamieszczonego w dniu 21.04.2020 roku na stronie internetowej Urzędu Miasta oraz MZD, znak DZ.171.1.2020.

W ustalonym terminie składania ofert, tj. do 29.04.2020 roku do godz. 1100 złożono jedną (1) ofertę cenową:

Oferta nr 1złożona 29.04.2020r. godz. 10:20 przez firmę:

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Spółka z o.o.

22-600 Tomaszów Lubelski   ul. Lwowska 54

cena netto: 111 650,00 złotych        cena brutto: 137 329,50 złotych

Termin wykonania zamówienia: do 05.06.2020r.

Okres gwarancji 12 miesięcy.

Warunki płatności zgodnie z § 8 projektu umowy.

Podpisał:

Dyrektor MZD

mgr inż. Tadeusz Wagner

Załączniki