Burmistrz Miasta Tomaszowa Lubelskiego przypomina

Burmistrz Miasta Tomaszowa Lubelskiego przypomina o obowiązkach ciążących na właścicielach nieruchomości w okresie zimowym w zakresie utrzymania czystości i porządku.

Na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach / Dz. U. z 2013r. poz. 1399 ze zmianami / właściciele nieruchomości zapewniają między innymi utrzymanie czystości i porządku poprzez:

uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości.

W związku z powyższym informuje się , że istnieje możliwość pozyskania nieodpłatnie piasku do likwidacji śliskości na chodnikach.

Piasek można odbierać w siedzibie Miejskiego Zarządu Dróg przy  ul. Ściegiennego 57 w Tomaszowie Lubelskim w godzinach 7.00 – 15.00 / w dni robocze /