Informacja o unieważnieniu zapytania ofertowego na opracowanie dokumentacji obejmującej przebudowę kotłowni ze zmianą źródła ciepła ze stałego na gaz ziemny dla budynku administracyjno-warsztatowo-magazynowego Miejskiego Zarządu Dróg w Tomaszowie Lubelskim

Sd.171.ZAK.3.3.2020

I N F O R M A C J A

o unieważnieniu zapytania ofertowego

   Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg w Tomaszowie Lubelskim informuje, że wszczęte i upublicznione w dniu 30.01.2020r. postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie wyboru ofert cenowych o wartości szacunkowej poniżej 30 000 EURO netto pn: „Opracowanie dokumentacji obejmującej przebudowę kotłowni ze zmianą źródła ciepła ze stałego na gaz ziemny dla budynku administracyjno-warsztatowo-magazynowego Miejskiego Zarządu Dróg w Tomaszowie Lubelskim”, znak Sd.171.ZAK.3.2020, w związku z powzięciem istotnych informacji, które wskazują na niemożliwą do usunięcia wadę opisu przedmiotu zamówienia, zostało unieważnione przed upływającym w dniu 14.02.2020r. o godzinie 10:00 terminem składania ofert.

Podpisał:

Dyrektor MZD

mgr inż. Tadeusz Wagner

Załączniki