Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu na opracowanie dokumentacji obejmującej wymianę kotła co z paliwa stałego na paliwo gazowe – gaz ziemny w budynku Miejskiego Zarządu Dróg w Tomaszowie Lubelskim ul. Piotra Ściegiennego 57

Sd.171.ZAK.4.2020

INFORMACJA

Z OTWARCIA OFERT

w postępowania o zamówienie publiczne o wartości poniżej 30 000EURO netto na opracowanie dokumentacji obejmującej wymianę kotła co z paliwa stałego na paliwo gazowe – gaz ziemny w budynku  Miejskiego Zarządu Dróg w Tomaszowie Lubelskim ul. Piotra Ściegiennego 57, zamieszczonego w dniu 07.02.2020 roku na stronie internetowej MZD i UM, znak Sd.171.ZAK.4.2020. W ustalonym terminie składania ofert, tj. do 20.02.2020r. godz. 1000 złożono siedem (7) ofert cenowych:

Oferta 1 SOLARSYSTEM s.c. Łapa M., Olesek W., Skorut-Nawara E.

32-400 Myślenice               ul. Słowackiego 42

cena netto: 15 000,00 złotych      cena brutto: 18 450,00 złotych

Oferta 2 Pracownia Projektowa Karolina Matej-Piecychna

22-600 Tomaszów Lubelski          ul. Lwowska 17

cena netto: 12 500,00 złotych      cena brutto: 12 500,00 złotych

Oferta 3 BIPROJEKT Sp. z o.o.

04-219 Warszawa               ul. Pabianicka 26A/5

cena netto: 36 500,00 złotych      cena brutto: 44 895,00 złotych

Oferta 4 P.W. INWEST L. Kaczmarczyk spółka jawna

39-300 Mielec                    ul. Wojska Polskiego 3

cena netto: 9 800,00 złotych        cena brutto: 12 054,00 złotych

Oferta 5 „PROWEKS” Spółka z o.o.

22-600 Tomaszów Lubelski          ul. Starozamojska 7

cena netto: 12 000,00 złotych      cena brutto: 14 760,00 złotych

Oferta 6 P.U.P.M EKOPROJEKT Sp. z o.o.

21-500 Biała Podlaska       ul. Prosta 7

cena netto: 10 000,00 złotych      cena brutto: 12 300,00 złotych

Oferta 7 TGL Sp. z o.o.

20-147 Lublin                     Al. Spółdzielczości Pracy 105

cena netto: 8 000,00 złotych        cena brutto: 9 840,00 złotych

Do realizacji jako ofertę najkorzystniejszą i odpowiadającą wszystkim wymaganiom Zamawiającego wybrano ofertę nr 7 tj. oferta:

TGL Sp. z o.o. 20-147 Lublin Al. Spółdzielczości Pracy 105

cena netto: 8 000,00 złotych        cena brutto: 9 840,00 złotych

Podpisał:

Dyrektor MZD

mgr inż. Tadeusz Wagner

Załączniki