Zakup z dostawą do siedziby Zamawiającego soli drogowej do zimowego utrzymania dróg gminnych w sezonie zimy 2016/2017

Sd.171.11.2016                                                                                   

                                                 Z A P R O S Z E N I E

                                 Miejski Zarząd Dróg w Tomaszowie Lubelskim

                           22-600 Tomaszów Lubelski ul. Piotra Ściegiennego 57

                                               zaprasza do składania ofert

                                w postępowaniu o wartości do 30 000 EURO netto

       Przedmiot zamówienia: Zakup z dostawą do siedziby Zamawiającego soli drogowej do zimowego utrzymania dróg gminnych gminy miejskiej Tomaszów Lubelski w sezonie zimy 2016/2017 w ilości 55 ton luzem. (więcej…)

Załączniki