Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni dróg gminnych gminy miejskiej Tomaszów Lubelski w 2017 roku

Sd.171.2.2017

Z A P R O S Z E N I E

Miejski Zarząd Dróg w Tomaszowie Lubelskim

22-600 Tomaszów Lubelski ul. Piotra Ściegiennego 57

zaprasza do składania ofert

w postępowaniu o wartości do 30 000 EURO netto

 

Przedmiot zamówienia: Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni dróg gminnych gminy miejskiej Tomaszów Lubelski w 2017 roku, tj.: (więcej…)

Załączniki

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Sd.171.1.2.2017

 

O G Ł O S Z E N I E

O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

 

Kierownik Miejskiego Zarządu Dróg w Tomaszowie Lubelskim, informuje, że postępowanie przeprowadzone w trybie wyboru ofert cenowych o wartości szacunkowej poniżej 30 000 EURO, ogłoszonego na stronie internetowej Urzędu Miasta i MZD dnia 23.03.2017r. pod nazwą „Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni dróg gminnych gminy miejskiej Tomaszów Lubelski w 2017 roku” – postępowanie znak Sd.171.1.2017,  zostało unieważnione. (więcej…)

Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni dróg gminnych gminy miejskiej Tomaszów Lubelski w 2017 roku

Sd.171.1.2017

Z A P R O S Z E N I E

Miejski Zarząd Dróg w Tomaszowie Lubelskim

22-600 Tomaszów Lubelski ul. Piotra Ściegiennego 57

zaprasza do składania ofert

w postępowaniu o wartości do 30 000 EURO netto

 

Przedmiot zamówienia: Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni dróg gminnych gminy miejskiej Tomaszów Lubelski w 2017 roku, tj.: (więcej…)

Załączniki